Klaverjasclub “Old Vic”

Contactgegevens

Dhr. P. Abma
0515-413451

Eén van de vele verenigingen en clubs welke Ysbrechtum kent is klaverjasclub “Old Vic”.

In september 1973 werd onder de inwoners van Ysbrechtum door de toenmalige uitbater Harry Diekstra van de plaatselijke bar/dancing “Old Vic” in samenwerking met een aantal inwoners, een brief verspreid waarbij zij werden uitgenodigd tijdens de wintermaanden 1973/1974 één maal in de drie weken deel te nemen aan een klaverjasavond.

De familie Diekstra had het dorpscafé “Rust een weinig” overgenomen van het echtpaar De Boer. De bar kreeg de naam “Old Vic”, genoemd naar een bekende uitgaansgelegenheid in Londen.

Aan de uitnodiging voor de klaverjasavond werd veel gehoor gegeven en zo ontstond er een heuse Klaverjasclub die eveneens de naam “Old Vic” kreeg. Ondanks dat klaverjassen hoofdzakelijk een mannenaangelegenheid is, kaarten er vanaf het begin ook dames mee.

De club telt momenteel globaal 40 leden. Van september tot en met april wordt er eens per maand op vrijdagavond in dorpshuis It Nije Formidden gekaart. Voor de winnaars is er een prijs.

Speciale avonden, zoals het jaarlijkse Kerstklaverjassen en de slotavond vinden op zaterdagavond plaats. De kaartavonden kenmerken zich door gezelligheid en gemoedelijkheid, er wordt op ontspannen wijze gekaart.

Wanneer het u leuk lijkt in clubverband eens per maand een avond te klaverjassen en meer wilt weten over het reilen en zeilen van klaverjasclub “Old Vic”, dan kunt u contact opnemen met P. Abma, Tsjerkepaed 4, tel. 0515-413451 of W.Postma, Doarpshûsleane 15, tel. 0515-430651.

U bent van harte welkom!

Activiteiten overzicht – Old Vic

Jaaroverzicht seizoen 2023-2024

Jaaroverzicht Klaverjasclub “Old Vic” seizoen 2023-2024 Ook dit jaar zijn de leden van klaverjasclub “Old Vic” vanaf september 2023 weer maandelijks bijeen geweest voor een gezellige kaartavond. Gezelligheid viert namelijk…
Meer

Jaaroverzicht Klaverjasclub Old Vic 2018/2019

Gedurende het seizoen 2018/2019 is door Klaverjasclub Old Vic weer acht maal gekaart in dorpshuis It Nije Formidden. Het seizoen verliep zoals ieder jaar weer in een gezellige en gemoedelijke…
Meer

Geslaagd jubileum klaverjasclub Old Vic

Zaterdag  5 oktober j.l. werd het 40 jarig jubileum van klaverjasclub “Old Vic” gevierd. Na ontvangst met koffie of thee met gebak werd er door de leden een uurtje gezellig…
Meer