Jaaroverzicht Klaverjasclub Old Vic 2018/2019

Gedurende het seizoen 2018/2019 is door Klaverjasclub Old Vic weer acht maal gekaart in dorpshuis It Nije Formidden. Het seizoen verliep zoals ieder jaar weer in een gezellige en gemoedelijke sfeer.

Per kaartavond waren er vier prijzen te behalen alsmede een poedelprijs voor degene die de minste punten behaalde. Desalniettemin zijn de winnaars van de poedelprijzen doorgaans blij met deze prijs, ze worden lachend in ontvangst genomen. De avondoverwinningen waren dit seizoen weer  keurig verdeeld tussen de dames en de heren. Minke Boonstra vestigde het seizoensrecord met 6.122 punten.

Het seizoen werd afgesloten met de slotavond op 5 mei en de aanwezige leden en hun tevens uitgenodigde partners, voor zover  geen lid van de club, konden aan het begin van de avond na een drankje  genieten van een uitstekend Chinees buffet verzorgd door Sing King Ling.

Na uitreiking van de tafelprijzen werd er een verloting gehouden van door de leden meegebrachte prijzen en werden drie door de club beschikbaar gestelde prijzen in de vorm van twee manden met delicatessen en een mand met bloemen verloot.
Daarna werden de competitieprijzen uitgereikt. Anja Rusticus  die een groot deel van het seizoen het klassement aanvoerde,  werd tot competitiewinnaar uitgeroepen. Zij wist 38.716 punten te behalen. Op de tweede plaats eindigde Marike de Jong met 38.288 punten en derde werd Anne Rusticus  met 37.484 punten. Voor het echtpaar Rusticus was het derhalve een succesvol seizoen. 
Ook nu kon weer op een  goed geslaagd en gezellig kaartseizoen worden teruggekeken.

Bij afwezigheid van voorzitter Piet Abma wegens verplichtingen elders,  bedankte Wieberen Postma alle leden voor hun sportieve inzet gedurende het seizoen, wenste hen een goede zomer toe en hij hoopte een ieder weer in het nieuwe seizoen te mogen begroeten.

Dit nieuwe kaartseizoen is inmiddels al weer begonnen. Jeltsje Alma wist de eerste avond de hoofdprijs in de wacht slepen.