Afvalkalender

Algemeen nummer Gemeenteloket 014 0515

Openingstijden Openbare werken afd. milieustraat

Maandag t/m vrijdag 16:30 – 19:00 uur
Zaterdag 09:00 – 13:00 uur

(Wetterskipsdyk 4 tel. 14 0515)

Legitimatie verplicht !

Klik hier voor andere milieustraten