Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

Contactgegevens

Mw. G. Spoelman
tel: 0648074321

Mail: uitvaartver.ysbrechtum@gmail.com

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” is opgericht in 1831 en daarmee één van de oudste verenigingen van Ysbrechtum/Tjalhuizum.

De vereniging kwam voort uit een buurtschap oftewel een burenplicht en was bedoeld om elkaar te helpen bij ziekte en tegenslag en bij overlijden. De leden werden burenmannen genoemd en op de jaarlijkse vergadering werden  gecommitteerden, een boekhouder en een fiscaal benoemd. De fiscaal moest de centen bij de leden ophalen en de begrafenis aanzeggen. De vereniging was in het bezit van burengoederen die men bij ziekte en overlijden beschikbaar stelde tegen een kleine vergoeding. In 1908 is er gesproken over het oprichten van een Groene Kruis vereniging maar dit werd afgewezen door de leden van de burenvereniging. Pas in 1929 kwam er in Ysbrechtum een Groene Kruis afdeling en zijn de verplegingsartikelen aan hen afgestaan en kwam er na 100 jaar in 1930 een nieuw reglement voor uitvaartvereniging de Laatste Eer.

De doelstelling van de vereniging is nog steeds hetzelfde nl. elkaar helpen en ondersteunen bij overlijden.

Voor een jaarlijkse kleine bijdrage wordt een lid van de vereniging vanaf 18 jaar volledig ontzorgd en is hij/zij verzekerd van hulp en advies bij zijn/haar uitvaart op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen en zonder winstbejag naar zijn/haar laatste rustplaats. Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis met de ouder(s) meeverzekerd

Bij onze vereniging worden de uitvaarten door uitvaartzorg Boermans & de Vries uit Heeg ( www.bvuitvaartzorg.nl ) verzorgd. Zij vinden het bestaan van kleine uitvaartverenigingen in de dorpen belangrijk en staan voor een persoonlijke aanpak en grote betrokkenheid met respect voor de wensen van de families die ze bijstaan. Dit doen ze zo duurzaam mogelijk omdat ze het belangrijk vinden een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor de generaties na ons.

Je eigen uitvaart is geen onderwerp waar je elke dag over praat of bij stil staat. Zeker niet als je jong bent. Maar het is wel belangrijk om nu al iets te regelen en alvast op papier te zetten voor later.

Wilt u hier meer over weten of lid worden van onze vereniging dan kunt u contact opnemen via ons mailadres: uitvaartver.ysbrechtum@gmail.com of bellen met een van de bestuursleden:

Tj. Muurling-v.d.Meer, secretaresse
06-15528104
A.Adema v.d.Eems, penningmeesteres
06-37349973 
G.Spoelman-Schaap, voorzitster
06-49074321

Some text