Geslaagd jubileum klaverjasclub Old Vic

Zaterdag  5 oktober j.l. werd het 40 jarig jubileum van klaverjasclub “Old Vic” gevierd. Na ontvangst met koffie of thee met gebak werd er door de leden een uurtje gezellig gekaart.
Tjalina Houtsma wist de meeste punten te verzamelen, zij kreeg daarvooreen reusachtige bolchrysant. De fles wijn voor de poedelprijs ging naar Baukje Ferbeek.

Daarna werd van een uitstekend verzorgde broodmaaltijd genoten in de grote zaal van hetdorpshuis, welke werd afgesloten met een korte koffieronde in de kleine zaal. Hiernavolgde een kort officieel gebeuren, aan diverse leden welke zich verdienstelijk voor de club hebben gemaakt werden bloemen uitgereikt en  de voorzitter mocht uit handen van de  ceremoniemeester  de geactualiseerde en voor lange tijdzoekgeraakte plaquette,  welke tergelegenheid van het 25 Jarig jubileum werd aangeboden, wederom in ontvangst nemen.
Het bestuur kreeg van de leden als blijk vanwaardering een pen met inscriptie en voor de dames was er een bloemetje.

Na het officiële gedeelte werd er geluisterd naar en gedanst op sfeervolle muziek verzorgd door het duo D(iekstra) en D(ijkstra).  Omstreeks 21.00 werd het de avond afgesloten en werd er nog even nagekaart. De plaquettehangt inmiddels weer in de kleine zaal van het dorpshuis.

[nggallery id=22]