De Amerikaanse Windmotor

De Amerikaanse windmolen is een markant herkenningspunt in het open gebied tussen Ysbrechtum en de Noordelijke rondweg van Sneek. De windmolen is naar Amerikaans model ontworpen en gemaakt in Nederland, begin 20e eeuw in IJlst door de gebroeders Bakker.
De molen bemaalde het bemalingsgebied Ysbrechtum uit op de Franekervaart (Friese Boezem).

De molen werd begin jaren 30 opgebouwd op de plaats van een traditionele windmolen. De meeste Amerikaanse windmolens van deze afmetingen hebben 16 wiekbladen. Deze heeft er echter maar 12. De 12 gegalvaniseerde stalen bladen hebben een diameter van 4 meter. De molen is voorzien van 1 vaan voor de zelfregeling naar de windrichting.
Volgens Rijksmonumenten is de windmotor van algemeen cultuur-historisch en industrieel archeologisch belang voor de geschiedenis van industriële archeologie van Nederland als het gaat om windmolens en bemalingstechnieken als voorbeeld voor de overgang van de bemaling van kleine bemalingsgebieden van traditionele naar “moderne” Amerikaanse windmotoren.
Maar ook vanwege zijn landschappelijke betekenis als markant herkenningspunt in het gebied.

Bron: rijksdienst voor cultureel erfgoed via www.rijksmonumenten.nl
Poldermolen monumentnummer 514108 – windrad – 12 bladen 1930-1935