Stichting “It Leechhiem”

Contactgegevens

Anniegriet Wijnja
leechhiem@ysbrechtum.com

Het dorpshuis wordt bestuurd door de Stichting “It Leechhiem”.

Het dorpshuis is gesticht om onderdak te bieden aan de verschillende verenigingen die Ysbrechtum rijk is. Van de geboden accommodatie wordt vrij intensief gebruikt gemaakt. Eigenlijk iedere dag is er wel een activiteit, behalve in het weekend. Zaterdag is er wel regelmatig een bijzondere activiteit. Op zondag is het dorpshuis in de regel gesloten. (Uitgezonderd in de maanden april tot en met begin september, gedurende het kaatsseizoen, wanneer er wordt gekaatst.)

 

Ons dorpshuis wordt gerund door vrijwilligers

Ons dorpshuis wordt gerund door vrijwilligers. De vrijwilligers bestaan uit ploegen variërend van 5 tot 10 personen. Momenteel zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we over 8 ploegen beschikken. Elke ploeg draait een volledige week, dit wil zeggen van zaterdag 13.00 uur tot zaterdag 13.00 uur. Alles waarbij bediening gevraagd wordt in de betreffende week moet door de dienstdoende ploeg verzorgd worden. Door de bank genomen betekent dit dat elke vrijwilliger 2 avonden per 8 weken ‘aan de bak moet’. Aan het eind van een week waarin dienst is gedraaid moet het dorpshuis schoon achter gelaten worden voor de volgende ploeg. Iedere ploeg heeft een zogenaamde ploegleider. De ploegleider regelt met zijn ‘ploegmaten’ de diensten in de betreffende week.

ZONDER VRIJWILLIGERS KAN HET DORPSHUIS NIET BESTAAN!

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dirk Anema – voorzitter
Johannes Nieuwland – penningmeester
Anniegriet Wijnja – secretaresse
Carla Speerstra – voorraadbeheer
Jinke Zondervan – contact vrijwilligers
Peter Koster  –  algemeen lid
Egbert Abbink– algemeen lid