Dorpshuis “It Nije Formidden”

 1. Home
 2. Dorpshuis “It Nije Formidden”

Contactgegevens

Johannes Greidanus
0515-412157
jagreidanus@gmail.com

COVID-maatregelen

Ysbrechtum, 10 augustus 2020

Beste organisatie, vereniging, personen,

Jullie maken gebruik van het dorpshuis en/of het sportveld. Hier zijn wij als stichting uiteraard heel blij mee, maar we weten ook dat door het covid-19 virus er door de overheden maatregelen genomen worden die nodig zijn om verdere verspreiding tegen te gaan.

Deze maatregelen (verordening) kunnen door de overheid aangepast worden, dit zal steeds door ons als bestuur met jullie worden gedeeld. Deze overeenkomst hoeft daarom niet steeds aangepast te worden, de aanvullingen zijn onderdeel van deze overeenkomst.

Stichting It Leechhiem zal alle maatregelen treffen die door de overheid zijn opgelegd om een zo veilig mogelijk samenzijn te kunnen bewerkstelligen, maar kan niet verantwoordelijk zijn voor de gedragingen van gebruikers/huurders.

De gebruikende/hurende partij is verantwoordelijk voor de naleving van het protocol.

Hygiëne en gezondheid

 • Jullie stellen bezoekers van tevoren op de hoogte dat zij bij binnenkomst aangeven dat zij zelf en/of huisgenoten, collega’s/bekenden GEEN klachten hebben.
 • Aan de statafel bij de ingang tekenen bezoekers hiervoor met hun naam en contactgegevens en desinfecteren de handen. Ook bij vertrek zullen ze hier gebruik van maken.
 • Handen schudden doen we niet in of bij het dorpshuis. En moet je toch een keer niezen of hoesten? Dan in de elleboog.
 • De kapstokken worden niet gebruikt.
 • Bij het betreden/gebruik van de foyer/bar, gelden dezelfde regels als in de gehuurde gebruiksruimte.
 • Er kunnen maximaal twee personen tegelijkertijd gebruik maken van de toiletruimtes.
 • Bij binnenkomst en weggaan wordt de wc-bril door de gebruiker schoongemaakt en de handen gedesinfecteerd.
 • Wij zorgen voor voldoende papieren doekjes, desinfecterende doekjes, schoonmaakgel, wegwerphandschoenen en andere schoonmaakmaterialen. Deze mogen NIET door het toilet gespoeld worden.
 • Bovengenoemde maatregelen gaan uit van het gebruik van alle ruimtes zoals toiletten, grote- of kleine zaal , het sportveld en de foyer/bar.

Gebruik en huur ruimte dorpshuis en/of sportveld

 • Jullie hebben via onze coördinator Johannes Greidanus een aanvraag neergelegd (aantal personen, soort activiteit, exacte tijden, ruimte, bargebruik).
 • Willen jullie dagelijks/wekelijks gebruik maken van een ruimte in het Dorpshuis dan moet dit expliciet vermeld worden. Er wordt met jullie contact opgenomen na ontvangst van jullie aanvraag.
 • Er word bij voorkeur contactloos of met pin betaald.
 • In de door jullie gebruikte ruimte geldt de 1.5 meter afstand tot elkaar (tenzij uit één huishouding) en het blijven zitten op een aangewezen plaats, welke niet verschoven mag worden.
 • De voorzitter of een ander aangewezen persoon van gebruikers is verantwoordelijk en zal als aanspreekpunt gebruikers zo nodig aanspreken.
 • Tafels en stoelen moeten 1.5 meter uit elkaar blijven staan, de ruimte dient afgebakend te zijn van andere ruimtes, dus schuifwanden en deuren moeten dicht.
 • Barbediening geschiedt door vrijwilligers. Zij zijn GEEN handhavers, maar kunnen wel de aangewezen persoon aanspreken en, indien nodig, een bestuurslid van stichting It Leechhiem inlichten.
 • Van de douches mag tot nader order geen gebruik worden gemaakt.
  De sportverenigingen hebben wellicht een apart sportprotocol als het gaat om het sporten zelf. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en hebben ook een aangewezen persoon die op bovenstaande aangesproken kan worden.
 • Op het moment dat er niet gesport wordt, dus bij pauze of op je beurt wachten geldt de 1.5 meter en alle andere genoemde regels.

Gebruiker/huurder/vereniging is zich terdege bewust dat bij de te houden activiteiten verantwoordelijkheden horen die hierboven zijn omschreven.

Gebruiker/huurder/vereniging neemt door het ondertekenen deze verantwoording op zich. Het niet naleven van bovengenoemde kan tot een overheid-of bestuur sanctie leiden.

Dorpshuis “It Nije Formidden”

Doarpshûs It Nije Formidden te Ysbrechtum werd gebouwd in 1996.
Het is in de eerste plaats bedoeld voor de verengingen uit het dorp.
Verenigingen of instanties van elders kunnen echter ook gebruikmaken van de faciliteiten. Het dorpshuis wordt bestuurd door een stichtingsbestuur en gerund door vrijwilligers. Het dorpshuis is makkelijk bereikbaar en beschikt over 25 eigen parkeerplaatsen; Naast een ruime foyer beschikt het dorpshuis over verschillende zalen.(zie zaal huren)Het dorpshuis is goed toegankelijk voor anders validen. De prijzen voor consumpties zijn gemiddeld iets lager dan in de reguliere horeca. Naast drankjes kunnen ook snacks worden geserveerd.

It Nije Formidden beschikt over verschillende zalen die per uur of per dagdeel gehuurd kunnen worden.

Ook is het mogelijk het hele dorpshuis af te huren inclusief foyer met bar, beamer + geluidsinstallatie voor een kleine vergoeding,
en het naastgelegen sportveld.

lytseseal

lytseseal

De Lytse Seal

Tarief: € 19,60 per uur
Met of zonder tafels
Aantal personen: 30

grutteseal

grutteseal

De Grutte Seal

Tarief: € 39,20 per uur
Grote zaal met of zonder toneel
Aantal personen: afhankelijk van de indeling tot 120 personen

healeseal

healeseal

De Heale Seal

Tarief: € 19,60 per uur
Aantal personen: 60

Menu