Bronbankpraet

Contactgegevens

 

Sinds april 1977 heeft ons dorp een eigen krant: Bronbankpraet.

Deze wordt uitgegeven onder auspiciën van Doarpsrounte, maar heeft een eigen redactie en redactieadres.

 

De naam is ontleent aan de bank midden in het dorp op de kruising van de Epemawei en de Kleasterwei, de bronbank. In vroeger tijden was dit dé plaats om het dorpsnieuws te horen. In de Bronbankpraet kan iedereen zijn of haar zegje doen; verenigingen kunnen bijvoorbeeld aankondiging of verslag doen van hun activiteiten, personen kunnen iets vertellen wat ze meegemaakt hebben. Anonieme stukken worden echter niet geplaatst. De redaktie zorgt voor verdere invulling d.m.v. enkele vaste rubrieken zoals “By Us (plaatselijke burgerstand)” en “Yn ‘e kunde komme mei (kennismakingsrubriek voor nieuwe inwoners)”.
De Bronbankpraet verschijnt 5x per jaar.
Sinds enige jaren bestaat ook de mogelijkheid om te adverteren in Bronbankpraet. Wilt u hier meer informatie over, heeft u andere vragen of wilt u kopij inleveren, dan kunt u terecht op het redaktieadres.Wilt u wat kwijt of delen met uw mede dorpsgenoten, iets actueels of een leuke gebeurtenis in en om het dorp, van en voor de mensen van Ysbrechtum. Laat het ons weten, de kopij kan worden gemaild naar bronbankpraet@ysbrechtum.com

De redactie ziet uw kopij met plezier tegemoet.