Toanielploech ”‘t Is sa ‘t Falt”

Contactgegevens

Jantine Nauta
06-11431345
jantinenauta@gmail.com

’t Is sa’t Falt is it toanielselskip fan Ysbrechtum.

It toanielselskip is oprjochte yn 1955. Alle jierren binne der trije útfieringen yn febrewaris. Meastentiids yn it Frysk.
Ek is der in florerende jongereinôfdieling. Mei akteerlessen en it ynstudearjen fan in toanielstik. Op Supersneon yn april litte de jongste toanielspilers fan ús selskip sjen wat se kinne.
Ien fan de hichtepunten wie ús 50-jierrich bestean yn 2005, mei it iepenloftspul “Spul om neat” (fan Shakespeare) yn en om Epema State.

’t Is sa’t Falt is de toneelvereniging van Ysbrechtum.

De vereniging is opgericht in 1955. Ieder jaar zijn er drie uitvoeringen in februari. Meestal in het Fries.
Ook is er een florerende jongerenpoot bij de vereniging.
Met acteerlessen en het instuderen van een toneelstuk. Op “Supersneon” in april laten de jongste toneelspelers van de vereniging zien wat ze kunnen.

Eén van de hoogtepunten was het 50-jarig jubileum in 2005, met het openluchtspel “Spul om neat” (van Shakespeare) in en rond Epema State.

Meer informatie

Bestjoer

Foarsitter: Renske Bles

Skathâlder: Fred Sterk

Secretaris: Meiny Hummel

Leden: Marjan Eefting en Janke Cnossen

Kommisje jongerein toaniel: Marjan Eefting, Johanna Meesters en Fimmie Lolkema

Korte geschiedenis sinds 1955

Als oprichtingsjaar als zelfstandige toneelvereniging wordt 1955 aangehouden. Toch was er ook daarvoor sprake van toneelvoorstellingen door dorpsgenoten in Ysbrechtum. Echter deze werden onder het vaandel van de VVV gespeeld. Om diverse redenen werd er echter besloten om het toneelgebeuren los te weken van de VVV en een zelfstandige vereniging op te richten.

In de begin jaren werd er opgetreden in het dorpscafé aan de Epemawei. Dit was een erg krappe accommodatie maar volgens overleveringen ging het er ook toen al gezellig aan toe. Menig repetitie eindigde in de kleine uurtjes. Soms werd Haite Zondervan dan alvast maar geholpen bij het melken. Zo laat was het dan dus.

Bij de uitvoeringen werd er bij gebrek aan een kleedruimte gebruik gemaakt van de huiskamer van de familie Van der Eems, die tegenover het dorpscafé woonde. Als men dan op moest, werd de straat overgestoken en via een achteringang het café betreden.

Vanaf 1970 werd de vereniging lid van de Bun fan Fryske Toanielselskippen en werd er in “kriichferban” opgetreden. Dat betekende dat de voorstelling werd beoordeeld door “karmasters” Er werden punten gegeven en de verenigingen werden ingedeeld in klassen. Men begon in de derde klas maar door de jaren heen is het niveau aardig omhoog gegaan. Tegenwoordig wordt in de klasse By útstek gespeeld. Hoogtepunt was 2001 toen met het stuk De Sathe de meeste punten (249) in de kriich werd behaald.

In 1975 werd in Ysbrechtum een dorpshuis in gebruik genomen (It Formidden) en van af toen werd er op het toneel van dit dorpshuis gespeeld. Dit was een aanmerkelijke verbetering. Er was veel meer ruimte en men had een eigen kleed- en schminkruimte. De laatste voorstelling die daar in begin 1995 werd gespeeld, de Ytkeamer, werd echter niet op het toneel maar in de zaal gespeeld met het publiek erom heen en op het toneel! Dit was een bijzondere voorstelling.

In oktober 1995 werd het nieuwe dorpshuis, It Nije Formidden in gebruik genomen. De toneelvereniging was met haar 40 jarig jubileumfeest de eerste gebruiker van het nieuwe dorpshuis. We beschikken nu over een ruim toneel met een uitstekende licht- en geluidsinstallatie.

Toanielstikken ‘t Is sa’t falt Ysbrechtum fan ôf 1970, spile yn kriichferbân.

SeizoenNamme stikRegySpieldatumKlassePriispunten
70-71Saeklik bisjoenH. de Blauw12-12-19702e klas2e priis200
71-72Wy sliepe apartH. de Blauw4-2-19722e klas2e priis193
72-73De útsetterH. de Blauw3-2-19732e klas1e priis214
73-74It biologysk wûnderH. de Blauw11-1-19742e klas1e priis207
74-75De dochter fan ‘e baesH. de Blauw18-1-19752e klas2e priis201
75-76De Frânske katerH. de Blauw17-1-19762e klas2e priis194
76-77Kiezzige kronkelsFolkert vd Woude5-2-19772e klas1e priis206
77-78Blommen fan BerberFolkert vd Woude14-1-19782e klas2e priis190
78-79Anke springt yn ‘e bûtenhavenHaite Zondervan23-2-19793e klas2e priis194
79-80Bestjoende earbeltsjesHaite Zondervan9-2-19803e klas
80-81Oer en tefolleHaite Zondervan24-1-19813e klas1e priis206
81-82In gast op ‘e pleatsHaite Zondervan23-1-19822e klas2e priis193
82-83It kronkelige liifHerman Huisman29-1-19832e klas1e priis207
83-84Breugeman te hierHerman Huisman28-1-19841e klas1e priis221
84-85It feintsje fan myn frouHerman Huisman2-2-19851e klas2e priis209
85-86Net spiele i.f.m. stjergefal yn de ploeg.
86-87Núvere saken op ‘e sateHerman Huisman24-1-19871e klas1e priis230
87-88Hoe riker, hoe brikerHerman Huisman27-2-1988By utstek3e priis203
88-89Hoe âlder, hoe gekkerHerman Huisman25-2-1989By utstek1e priis225
89-90Pake yn ‘e kokospalmHomme Wolthuizen17-3-1990By utstek2e priis
90-91AlbedilHomme Wolthuizen26-1-1991By utstek2e priis217
91-92Omke Edward is gefaarlikHomme Wolthuizen18-1-1992By utstek1e priis228
92-93La Plaza hotelWiesje Jansma de Vries30-1-1993By utstek1e priis240
93-94Lijen mei de leafdeWiesje Jansma de Vries26-2-1994Eare klasse1e prijs239
94-95De ytkeamerWiesje Jansma de Vries18-2-1995Eare klasse2e priis233
95-96Toe ju, doch ris watAfke Toren17-2-1996Eare klasse1e prijs238
96-97Alles foar de túnAfke Toren22-2-1997Eare klasse2e priis232
97-98Gewoan te gekAfke Toren7-3-1998Eare klasse1e priis241
98-99Ik wol Mollema te wurdMonte Huizinga6-3-1999Eare klasse3e prijs223
99-00Treast mei sûker en molkeMonte Huizinga14-10-2000Eare klasse
00-01De SateWiesje Jansma de Vries17-2-2001Eare klasse1e priis249
01-02Inkele reis NoardpoalElske Roorda26-1-2002Eare klasse
02-03FrouminskeWiesje Jansma de Vries23-11-2003Eare klasse1e priis235
03-04Ien dei fredeWiesje Jansma de Vries20-3-2004Eare klasse2e priis223
04-05Spul om neat (Iepenloftspul)Wiesje Jansma de Vries1-16 juli 2005
05-06Bunzjen fan BoppeElske Roorda10-2-2006Klasse by útstek———–220
06-07De GoateLoes Kleene24-11-2006Klasse by útstek———–228
07-08DeagewoanIlse Stokman26-1-2008Earste klasse210
08-09Listige LustenArnold Dijkstra30 & 31 januari 2009Earste klasse
09-10Jo hawwe it rjocht om neat te sizzenArnold Dijkstra29 & 30 januari 2010Earste klasse
10-11It Sande GebotArnold Dijkstra28 & 29 januari 2011Earste klasse
11-12Brutsen iisMarijke Geertsma25 & 26 januari 2012
12-13In saaklike affaireKarin Idzenga17 & 18 januari 2013
13-143 EenaktersJan Eekma17 & 18 januari2014
13-14Leitsje en gûle op ‘e merkeYtsje van der Meulen12-apr-14
14-15Gouden HantsjesJan Eekma23 en 24 januari '15
14-15Jubileumstik: FeestJan Eekma en Ytsje van der Meulen18 april '15
15-16Tink oan myJan Eekma22 en 23 januari '16
15-16Supersneon: Glydzje, Pestkoppen en Beppe wurdt 80Ytsje van der Meulen16 april '16
16-17Opskuor yn 't meditaasjesintrumMonte Huizinga27 en 28 januari '17
16-17Supersneon8 april '17
17-18Famyljekronkels:
Pake mei wol gean en Is dat in kapstok?
Marijke Geertsma16 en 17 februari '18
17-18Supersneon: Maxistars en De VloekMerel Meun17 april 2018
18-19Supersneon: De waarheid van dr. Schmetterling, the Gang en BruiloftMarleen de Boer en Wiebe Koldijk13 april 2019
19-20FamyljeWiebe Koldijk25 en 26 oktober 2019