Workshop streetdance

“Op zaterdag 6 januari was er een verrassingsavond voor de leden van Jeugdclub IJsbrechtum. Een vijftigtal kinderen hadden zich van te voren op gegeven en kwamen rond 20.00 uur naar het dorpshuis niet wetende wat er zou gaan gebeuren.


De avond werd geopend met een nieuwjaarsborrel die geprepareerd was door de dames van het bestuur. Dit viel erg goed in de smaak, want er bleef maar een enkel glas gevuld staan. Daarna werd er gestart met een workshop street dance. Onderleiding van een echte streetdancer en zijn assistente werden er verschillende danspasjes aangeleerd. Zelfs de bestuursleden lieten hun kunstjes af en toe zien. Tussendoor even een kwartiertje pauze om wat te drinken en daarna snel weer door met oefenen.
Het hoogtepunt was natuurlijk aan het einde van de avond. De grote groep werd in tweeen verdeeld en stonden tegenover elkaar. Nu ging de muziek luid aan en elke keer mochten er een of twee personen uit een groep zijn/haar/hun kwaliteiten en de aangeleerde danspasjes op de dansvloer laten zien. Onder luid gejoel en gejuich kwam een ieder zo aan de beurt en werden er hele leuke stijlvolle en vernieuwende street dancers gesignaleerd.
Echt weer een succesvolle avond geweest.

Klik hier voor de fotoserie