Welkom in Ysbrechtum Bord gestolen??!!

Het zal jullie vast al zijn opgevallen, het Wolkom yn Ysbrechtum bord is verdwenen. Het is er ‘gewoon’ afgeschroefd.

Wie weet hier meer van?

Graag melden bij de dorpsrounte of via info@ysbrechtum.com