Locatiekeuze opvanglocatie Harinxmaland

Het bestuur van Doarpsrounte heeft bijgevoegde brief ontvangen van SWF. Deze is ook bezorgd bij de aangrenzende bewoners. Het college van Súdwest-Fryslân heeft besloten om akkoord te vragen aan de gemeenteraad voor de uitwerking van een plan voor locatie 1. Van de twee opties is dit de meest oostelijke variant in het gebied Harinxmaland tegenover woonwijk de Loten. In de brief is dit op een kaartje aangegeven.

Klik hier om de bijgevoegde brief te openen.