“Is dit in kapstok”.

Dorpsgenoten,

Hier volgt deel 2 van de repetities van “ Is dit in kapstok”
Het schema is gemaakt, iedereen is ingedeeld. Sommigen alleen op de dinsdag of de donderdagavond en een aantal op beide avonden.
Dinsdag 31 oktober waren dat: Anke, Trea, Paul. Jeska, Jantine, Rick, Fred en ondergetekende.
We beginnen eerst de scenes door te lezen per groepje, dit om even feeling te krijgen met wat je gaat spelen.
Het groepje dat gaat starten blijft zitten met de regisseuse en soufleuze. De andere spelers trekken zich even terug in de foyer om alvast te oefenen.
De mis-en-scne wordt direct al globaal uitgezet, tempo, toon, en handelingen worden stukje bij beetje uit elkaar gehaald, herhaald en weer bij elkaar gevoegd tot 1 geheel. Daarna wordt de scene nog een aantal keren herhaald. Dan is het volgende groepje aan de beurt.
Het is erg leuk om de wisselwerking tussen de “jongerein” en de “ᾶlden” te zien. Zo herkenbaar! En ook de combinatie van fries en nederlands. Hoeveel ouders spreken wel niet fries onderling en richting de kinderen nederlands tegenwoordig?
Je vraagt je af en toe af, met het schaamrood op de kaken of je “ vroeger” ook zo gereageerd hebt op je eigen pubers… Je doet je stinkende best als ouders, maar feit blijft dat een opvoeder nu eenmaal een stakker is die in het duister tast ?
Wat komt er nu allemaal voorbij op een repetitie avond?
Deze avond hadden we o.a : hoofdpijn, een verrassing, gekke koeien, soep, een fiets en school…
En dit is nog maar een fractie van wat er nog meer op de rol staat…
Laat je verrassen in februari, het is meer dan de moeite waard!
Anky Jongman