Zorg en zeuren – Weest wel juh… die Sneeker!

Er is al veel over geschreven en bijna elke week verschijnt er wel een artikel in de krant of wordt er op televisie aandacht gevraagd voor de problematiek in en om de zorg in Nederland.

 

Op moment van schrijven van deze Column is de mantelzorg aan de beurt, en wordt er op de radio gesproken over wat men van plan is met kinderen die nu of in de nabije toekomst in huis willen nemen.

 

Ik zal u niet vermoeien met de details u heeft ze vast al gehoord of gelezen! Maar in het kort komt het erop neer dat mensen in die positie er financieel op achteruit zullen gaan.

 

Ook in de praktijk ervaar ikzelf de resultaten van bezuiniging en veranderingen in de zorg. Mijn eigen vader en mijn schoonmoeder vertrouwen voor meer dan 90% op de zorg, helaas is dat vaak een bijwerking van ouder worden.

 

Bij beide zie ik wat er soms hapert, en hoe de mensen werkzaam in de zorg constant in een spagaat staan en vaak heel graag willen, maar domweg niet meer kunnen! Dat leidt natuurlijk tot heel veel frustratie en ergernis wat uiteindelijk de te verlenen zorg ook weer niet ten goede komt!

 

Over dit soort voorbeelden wordt vaak gesproken, en hoe we er ook over denken, de problemen zijn er wel degelijk en verdienen ook echt de onverdeelde aandacht binnen onze regering!

Maar goed, heel recentelijk had ikzelf enige zorg nodig na een operatie, en dan ervaar je aan den lijve dat wat er wel aan zorg wordt verleent wel degelijk heel erg goed is. Ook in het ziekenhuis is de druk groot, en moet men met veel minder mensen werken dan voorheen. En zoals in een eerdere column van mijn hand….hier gaat planmatig en inzet matig ook best het nodige fout!

 

Vlak na mijn operatie had ik de zorg ook echt nodig, je bent onthand, slap en slaperig en gekoppeld aan enkele slangen die je nog minder mobiel maken dan de wonden. En steeds als ik even wakker schrok….was er weer iemand die toekeek, het infuus naliep of vroeg of alles in orde was.

 

Ik wil alle problemen hiermee zeer zeker niet goed praten, maar wel een positief geluid laten horen waar het zo vaak negatief is….

 

Want positief was de ervaring zeer zeker, en de zorg heel erg goed! Onder tijdsdruk weliswaar maar GOED absoluut! Laten we met elkaar nooit vergeten hoe belangrijk de zorg is en laten we proberen de situatie te verbeteren! Maar laten we ook niet vergeten dat zorg…niet alleen zeuren wordt!

 

Weest wel juh…die Sneeker!