Met z’n allen, met z’n a-a-llen!

Er zijn extra tafels en stoelen klaargezet voor de eerste repetitieavond van het grote stuk. Grote mensen en iets minder grote mensen schuiven één voor één aan.
Bijzonder, want meestal zijn het alleen grote mensen die meedoen aan het grote stuk. Maar het bestuur heeft bedacht de oudere jeugd (voortgezet onderwijs) meer te laten integreren in het volwassentoneel.
Het heeft meerdere doelen: de oudste jeugd kan veel leren van de volwassen toneelspelers, het geeft een andere sfeer als er jeugd aanwezig is en wellicht kunnen zij op deze manier vloeiend overgaan naar het volwassentoneel en behoudt de toneelvereniging zo haar jeugdspelers.

17 spelers, groot en klein, wat móet je ermee?? Er bestaan geen toneelstukken voor zo’n grote groep en van deze samenstelling.
Marijke Geertsma (regisseur), creatief als altijd, heeft de oplossing gevonden. Zij verzamelde diverse sketches waarin zowel volwassenen als pubers voor komen. Sommige vertaalde ze in het Fries, andere bleven ten dele Nederlandstalig. In Ysbrechtum wonen nu eenmaal ook pubers die geen Fries praten. Dat is niet erg natuurlijk, in hoeveel gezinnen wordt wel niet Nederlands of tweetalig NL+FR) gesproken?
De sketches geven weer hoe de communicatie kan verlopen tussen ouders en hun kinderen, maar ook tussen ouders onderling of tussen een kleinkind en grootouder.

De eerste de beste avond laat Marijke in wisselende samenstellingen een aantal sketches lezen. Zij wil grip krijgen op wat voor vlees ze in de kuip heeft, voordat ze een definitieve rolverdeling gaat maken. Het zijn aandoenlijke, hilarische, sneue, herkenbare sketches.
Ik heb me als ouder van twee (nu volwassen) kinderen meteen afgevraagd; heb ik dat ook bij mijn puberkinderen gedaan? Heb ik wel voldoende naar ze geluisterd? Heb ik écht begrepen wat ze wilden zeggen? Hoe vaak heb ik ze voor de kop gestoten door net niet goed te reageren? Hoe hebben zij onze communicatie ervaren??

Wellicht heeft u dat ook na de voorstelling…..en geeft het aanleiding tot een goed gesprek met elkaar.

Vanaf nu kunt u elke week op de website een stukje lezen over de voortgang van de repetities, persoonlijke ontboezemingen, ervaringen enz. enz. Veel leesplezier en tot de uitvoering in februari!

Janke Cnossen (sketches 12, 14, 16, 38  )