Woonbehoefte onderzoek van start!

Op 13 juli jl. heeft projectontwikkelaar Frisoplan B.V. een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Súdwest-Fryslân om de haalbaarheid van de realisatie van ca. 21 nieuwe woningen in Ysbrechtum te onderzoeken. Het gaat om een plan voor woningen voor verschillende doelgroepen. De locatie ligt ten westen van Ysbrechtum, net buiten de bebouwde kom.

Om te onderzoeken welke behoefte er precies is in Ysbrechtum en of het project haalbaar is, doorloopt het projectteam een participatieproces.  Onderdeel van dit proces is het uitvoeren van een woonbehoefteonderzoek door middel van een vragenlijst. Aan de hand van deze vragen wordt in kaart gebracht wat de woonbehoeften zijn.

Bent u woningzoekende en geïnteresseerd? En wilt u uw wensen en behoeften kenbaar maken? Doe dan mee aan het woonbehoefteonderzoek. 

 Op www.nieuwbouwysbrechtum.nl kunt u zich inschrijven. In uw profiel staat de vragenlijst.

 Hoe komt u bij de vragenlijst?
1. Inloggen rechtsboven in op de webpagina
2. U komt dan op de pagina ‘mijn profiel’
3. Onderaan de pagina staat de knop ‘Naar vragenlijst’
4. Selecteer vragenlijst ‘Woonbehoefteonderzoek’
5. Na het invullen van de vragenlijst klikt u op ‘Vragenlijst afronden’.
6. Na afronden kunt u de vragenlijst nog wijzigen tot 15 januari 2024.

We wensen u mooie feestdagen toe en graag tot ziens in het nieuwe jaar! 

 Met vriendelijke groet, namens projectteam Ysbrechtum,

Rosemarie Klapwijk

r.klapwijk@frisoplan.nl