Windmolen officieel in gebruik gesteld

Zaterdagmiddag 10 november 2018 is de gerestaureerde Amerikaanse windmolen in het Tammingalân officieel geopend.

Zo’n 50 mensen verzamelden zich in het dorpshuis, genoten van een bakje koffie en een speciaal gebakje en togen toen naar de met vlaggetjes versierde molen.

De openingshandeling werd verricht door dhr. G. de Vries, die vanuit zijn woning aan de Doarpshúsleane een schitterend zicht op de molen heeft. Met een speciale slinger draaide hij de wieken naar de wind. Er stond een flinke bries dus de molen draaide vervolgens als een tierelier!

Terug in het dorpshuis vertelde de voorzitter van Molenstichting SWF, dhr. Boekhoven, dat mede door het plezierige contact met de gemeente en met Staatsbosbeheer, deze herstelactie van zo’n € 95.000 tot stand kon komen. Dit soort oude technieken valt onder het cultureel erfgoed, molens zijn typerend voor Nederland, die moeten we koesteren. Daarna overhandigde hij dhr. G. de Vries een attentie en benoemde hem tot ‘toezichthouder’ van de molen.

Hierop bedankte dhr. H. Bos, voorzitter van Doarpsrounte, de Molenstichting voor het herstel van de molen en zei dat het dorp blij was dat die er weer prachtig bij stond en optimaal kon draaien.

Dhr. Lodewijk van Hollandse Molen benadrukte in zijn woordje het belang van vrijwilligers. Ook Ysbrechtum heeft deze vrijwillige molenaars (Eddy v.d. Wal, Johannes de Vries, Jarig Pluister, Jildau Wiarda en Jouke v.d. Veen). Hij rekent er dan ook op dat de molen regelmatig in actie zal komen.

Hierna was het officiële gedeelte afgelopen en kon er onder het genot van een drankje en een bitterballetje nagepraat worden.

 

Uw razende reporter had een gesprek onder vier ogen met dhr. P. Klik van het bedrijf Mannen van Staal, die de molen gereviseerd hebben. Hij kon vertellen dat de molen rond 1930 door metaalbedrijf Bakker uit IJlst is gemaakt. Deze was eerst een smid, maar  specialiseerde zich vanaf 1910 in dit type windmolen. De molen is gebaseerd op het principe van de Amerikaanse windmolen, die aan dieptebemaling deed.  In Friesland was meer sprake van ‘horizontale bemaling’, dus bouwde bedrijf Bakker de molen om zodat een centrifugaalpomp het water vanuit de polder 1 meter hoger kon oppompen naar het boezemwater.

Het bedrijf Bakker bestaat nog, maar heeft zich nu toegelegd op scheepsbenodigdheden.

De originele mallen van de windmolen hebben ze evenwel cadeau gedaan aan het bedrijf Mannen van Staal, die er in principe een hele nieuwe molen mee kan maken!

Uw razende reporter, Janke Cnossen