Win-win

Enige tijd geleden waren de verkeerslichten in Sneek op de kruising Harste-Worp Tjaardastraat-Bolswarderweg-Bolswarderbaan (beter bekend als de stoplichten bij het Bogermancollege) buiten gebruik. Of eigenlijk waren ze gewoon kapot. Iedereen kon zien dat er een verkeerslicht omgereden was dus dat was duidelijk. Ook stonden er borden dat de verkeerslichten het niet deden met andere woorden: redt u zelf.

Toen ze het na een poosje weer deden waren ze na een paar weken echter weer buiten gebruik. Er stonden geen borden dus het was blijkbaar maar voor korte duur. Maar ook nu weer: redt u zelf.

Ik fiets er twee keer per dag langs, ’s morgens om zeven uur en ’s middags om vijf uur. Om zeven uur ’s morgens kun je er wel een kanon afschieten maar je staat wel te wachten voor het rode licht. Waarop? Meestal alleen op de bus die al bij het verlaten van de bushalte bij het ziekenhuis het verkeerslicht voor hem op groen zet.
Om vijf uur ’s middags echter ziet het er zwart van de auto’s. In lange rijen van alle kanten wachtend op groen licht. En zo ook de fietsers.

Wat een verademing die tijd dat de verkeerslichten het niet deden. Iedereen kon gewoon doorrijden en deed dat ook. Geen walmend stilstaand verkeer dat de lucht staat te verpesten. Geen geluid van ‘stoere’ toeren draaiende auto’s met hun gefrustreerde chauffeurs. Geen fietsers die door rood licht reden. Nee, iedereen nam rustig en voorzichtig de kruising. Het kan dus blijkbaar wel.

Gelijk gingen mijn gedachten ook naar het stikstofprobleem. Dat werd hier door de betere doorstroming natuurlijk niet opgelost maar leverde, hoe miniem ook, vast wel een bijdrage. Als er minder verkeerslichten (vaak terecht stoplichten genoemd) zijn maar wel duidelijke regels zoals borden en haaientanden, doet dat vast een stevige duit in het stikstofzakje. Daarnaast scheelt het de automobilist een leuke slok op de benzineborrel en helpt het ook mee aan het verminderen van verkeersstress niet alleen bij diezelfde automobilisten maar ook bij fietsers. En dat voorkomt weer ongelukken, kortom, win-win op alle fronten.

Maar, Nederland zal Nederland niet zijn dus dit zal onderzocht moeten worden. Hoeft niet veel te kosten, het Bogermancollege staat immers bovenop het kruispunt, hier moet dus een mooi project van te maken zijn dat gelijk in de praktijk getoetst kan worden.

Win-win derhalve door inzet gezond verstand en minder regels. Lijkt mij een mooi uitgangspunt voor ons overregelde Nederland als start van het nieuwe jaar. Wie in de politiek kunnen we hiervoor winnen?

MPM.