Wie woonde omstreeks 1935 waar in Sneek?

Voor wie op zoek is naar voorouders of wie vroeger in jouw huis woonde zijn adresboeken waardevolle bronnen. Hierin kun je ook zien welk beroep jouw voorouders hadden of waar welk bedrijf zat. En of zij telefoon hadden.

In de bibliotheek van de vroegere gemeente Sneek, dat berust in het gemeentearchief Súdwest-Fryslân, is het adresboek van de vroegere gemeente Sneek opgedoken. Behalve informatie over het gemeentebestuur, een lijst van openbare gebouwen en een overzicht van verenigingen, instellingen en corporaties, bevat het boek ook een ‘Alphabetische Naamlijst der Ingezetenen van de gemeente Sneek’. Daarin is te lezen dat Abe Abbinga koopman van beroep was en woonde aan het Kleinzand 60. Hij was te bereiken op telefoonnummer 2664. En wie op omstreeks 1935 op zoek was naar een kapper, kon terecht bij A. Jansen “Dames- en Heerenkapper’ aan de Hoek Schapenplein. Zijn telefoonnummer was 2606.

Bron: https://detiid.nl/nieuwsoverzicht/236-wie-woonde-omstreeks-1935-waar-in-sneek?fbclid=IwAR2w2VSzWC5vYbGLkOvpegmbknjLU8ZUwzH9JRaJEsYVKugr-fqNI8R35-U 

Het adresboek is te downloaden op de pagina van het Gemeentearchief onder het kopje Publicaties.