Vervolgstap mogelijke woningbouwontwikkeling

doarpsrounte logo

 

 

 

 

 

Vervolgstap mogelijke woningbouwontwikkeling

Graag informeert het bestuur van Doarpsrounte u over het proces en de vervolgstap (het woonbehoefteonderzoek) van de mogelijke woningbouwontwikkeling. Dit sluit aan op onze eerdere informatie en terugkoppeling die is te vinden op https://www.ysbrechtum.com

Inloopavond

De inloopavond op 31 oktober is heel goed bezocht. Het bestuur van Doarpsrounte is de gehele avond vertegenwoordigd geweest en heeft met diverse dorpsgenoten gesproken over zorgen, kansen en ideeën. We hebben onbegrip gehoord maar ook hebben we opgevangen dat er een aantal belangstellenden is. Frisoplan heeft inmiddels een website gelanceerd om informatie over de ontwikkelingen te delen:http://nieuwbouwysbrechtum.nl/. Hierop zijn de verschillende processtappen aangegeven. Het verslag van de inloopavond is ook te vinden via die site:www.nieuwbouwysbrechtum.nl/nieuws

Overleg Frisoplan

De afgelopen weken heeft Doarpsrounte een aantal malen overleg gehad met mevrouw Klapwijk van Frisoplan. Zij heeft nogmaals bevestigd dat het plan zich nog in de initiatieffase bevindt. Wij hebben onze input kunnen geven op de inhoud van de vragenlijst ten behoeve van het woonbehoefteonderzoek. Van enkele bewoners hebben wij ook vragen gekregen voor het onderzoek. Een deel daarvan is verwerkt in de enquête en een deel zal later aan de orde zijn. Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd via een onafhankelijk platform (Hartjewonen.nl) .

 

Het woonbehoefteonderzoek

Het woonbehoefteonderzoek is nodig om te inventariseren bij de huidige en/of voormalige (bijvoorbeeld uitwonende kinderen) bewoners van Ysbrechtum of en welke behoefte er is aan nieuwe woonruimte. De initiatiefnemer heeft Frisoplan een specifieke kavel langs de weg Epemawei-Tolhek aangeboden met een duidelijk doel: voorzien in een behoefte die er volgens hem in het dorp bestaat. Met dit onderzoek wordt die behoefte in beeld gebracht. Overigens leveren de antwoorden ook in zijn algemeenheid informatie op welke inzicht geeft in bijvoorbeeld de redenen van mogelijke verhuizingen, doorstroommogelijkheden etc.

Planning onderzoek

Het behoefte onderzoek staat inmiddels online op de website; http://nieuwbouwysbrechtum.nl/

Er is ruim de tijd om het digitaal in te vullen, dat kan tot 15 januari 2024. De start van het onderzoek wordt gecommuniceerd via diverse kanalen, waaronder de website http://nieuwbouwysbrechtum.nl/nieuws, https://www.ysbrechtum.com, de Bronbankpraet en via een poster in de dorpswinkel.

 Hulp bij invullen onderzoek

Indien u (digitale) hulp nodig heeft bij het invullen van het onderzoek is het aan te raden om een familielid of bijvoorbeeld iemand uit de straat even te vragen om te assisteren.

Uitkomsten onderzoek

De resultaten van het onderzoek worden vervolgens medio januari verwacht. Afgesproken is dat Doarpsrounte gelijk met Frisoplan het resultatenbestand van het onderzoek ontvangt. Vervolgens is Frisoplan van plan om opnieuw een informatieavond voor de bewoners te organiseren. Zodra daar meer over bekend is wordt u weer geïnformeerd.

Vervolgproces

Als Doarpsrounte zien en horen wij verschillende belangen in dit proces. Wij stellen ons neutraal op en doen ons uiterste best om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Bestuur Doarpsrounte Ysbrechtum