Verslag feestelijke kerkdienst 13 februari


13 februari 2022: De vlag wappert op de toren van de kerk!
Ysbrechtum heet drie predikanten welkom

De dominees Marije Mazereeuw, Vijko Top en Aukje Westra worden opgewacht door de kinderen van Sundayskool. Zij verwelkomen hen met zelf geknutselde fakkels en gaan in een lange stoet naar de kerk. De kinderen stellen vragen aan de drie nieuwe dominees en bieden beschilderde onderzetters en mokken als cadeau voor de dominees aan, het zijn ware kunstwerkjes. De zang en muziek in de kerk werd door het tien koppige projectkoor o.l.v. Theo Wiersma en door Maya Sari, Frederieke, Antje Lotte en Elisabeth verzorgd. Na een dansje was er na afloop koffie en oranjekoek.