Verslag dorpentoernooi Jeu de boule

Dorpentournooi 27-05-2015.

Verslag van het Jeu de Boule tournooi gespeeld in Ysbrechtum.

Vanmorgen nog speciaal gebeld met Piet Paulusma met betrekking tot het weer voor vanmiddag.Volgens Piet slecht weer, regen, hagel en harde wind.Maar wat schetst onze verbazing? De lucht klaart op en het zonnetje breekt door. Het is tot nu toe het mooiste weer van dit voorjaar.Met 48 deelnemers uit de dorpen Nijland, Tirns, Scharnegoutum en Ysbrechtum gingen we een balletje gooien op onze baan bij het dorpshuis.Deze Jeu de Boule middag kan weer als zeer geslaagd worden beschouwd. Onze penningmeesteresse Boukje Ferbeek heeft weer voor mooie prijsjes gezorgd en met een kwinkslag her en der maakte onze voorzitter Feike de Boer de prijzen bekend.

20150527_151344 20150527_151331 20150527_151311

4e  prijs was voor : Anita de Hartog, Andries Paulusma en Yme Reijinga.

3e  prijs was voor : Wies Dotinga, Rennie Walta en Klaas Koopmans.

2e  prijs was voor : Willy Wolthuizen, Aaltsje Koopmans en Keimpe Meesters.

1e  prijs was voor : Foekje Feenstra, Lou Posthumus en Klaas Plantinga.

Namens Jeu de Boule club  ” Fry Pik”.

K. Meesters.