Uitnodiging training GOED omgaan met dementie

Het aantal mensen met dementie in Nederland neemt sterk toe. Eén op de vijf mensen krijgt dementie, dus krijgen we er allemaal mee te maken. In onze familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel, bij de (sport)vereniging of op het werk. Samen met gemeente Súdwest-Fryslân organiseert Sociaal Collectief in oktober en november trainingen GOED omgaan met dementie in Folsgare, Sneek, Woudsend, Gauw en Oudega.

In de training leert men wat dementie is, hoe je het kunt herkennen en hoe je op een goede manier om kunt gaan met iemand met dementie. Daarnaast wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, wordt besproken hoe het geleerde toegepast kan worden en worden tips gegeven. De training wordt gegeven door trainers van Samen dementievriendelijk en duurt ongeveer 2,5 uur. Deelname aan de training is gratis.

Een overzicht met alle data en locaties is te vinden op www.sudwestfryslan.nl/dementievriendelijk.

Met vriendelijke groet,
Gerda Muller
Projectleider Gezond ouder worden – dementievriendelijk Súdwest-Fryslân
Coördinator Stipepunten / Alzheimer Café Sneek en Súdwest / Sosjaal en Sûn / Mijn Huis Op Maat

Meer informatie vindt u in de onderstaande flyer.