Uitnodiging jaarvergadering ’t Is sa’t Falt

Maandag 30 oktober organiseren wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering voor onze leden en stipers.

We starten om 20.00 uur in dorpshuis It Nije Formidden. U bent van harte welkom op deze bijzondere vergadering

waar we de niet te vermijden beëindiging van onze vereniging gaan bespreken.

Hieronder vindt u de agenda.

Bestuur ‘t Is sa ‘t falt

NB. Zowel stipers als leden zijn van harte welkom op deze vergadering. Echter, leden hebben stemrecht, stipers niet.

 

Agenda Ledenvergadering 't Is sa't Falt