Uitnodiging: denk mee met de dorpskerk


Uitnodiging: denk mee met de dorpskerk
U kent vast de kerkelijke gemeente van Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns. Al was het alleen maar van de historische gebouwen. Van de landelijke kerk, de Protestantse Kerk Nederland (PKN), moeten we op papier zetten wie we zijn en wat we de komende jaren willen doen.
Behalve moeten, willen we het ook wel. Want we houden eigenlijk wel van die kerken in onze dorpen en we willen graag dat die blijven. Ook voor later. Voor mensen na ons. En natuurlijk mag iedereen altijd zelf bepalen of hij/zij bij de kerk wil horen of niet. Of bij welke geloofsgemeenschap dan ook.
Met ‘kerk’ bedoelen we hier de groep mensen die in de gebouwen in Ysbrechtum en Tirns bij elkaar komt. Die groep mensen vormt de gemeente. Een beleidsplan maken is een heel mooie gelegenheid om met elkaar na te denken over vragen als: Wat voor gemeente zijn we hier eigenlijk? En wat voor kerk willen we in en voor de dorpen zijn? Daarover nadenken is een zaak van de hele gemeente. Dus niet alleen voor een paar kerkenraadsleden die in het bestuur van de dorpskerken zitten. Iedereen mag erover meepraten.

Waarover dan?
Over de kerkdiensten bijvoorbeeld en wat we daar en daarbuiten met elkaar leren. Maar ook wat we voor andere mensen doen. Daarvoor zijn er diakenen en gelukkig zijn er nog veel meer die wel iets voor een ander willen doen.

We kunnen het ook hebben over muziek maken en zingen. Of over hoe je die mooie gebouwen ook anders kunt gebruiken, bijvoorbeeld om iets aan andere mensen te laten zien. En eerlijk gezegd vinden we het best moeilijk om voor elkaar te krijgen dat jongere mensen zich ook in de kerk thuis voelen. Misschien zijn wij wel ouderwets en verstaan we elkaar daarom niet zo goed.

Zomaar wat vragen
• Kerk en kunst: hoe open zijn we?
• Kerk en muziek: wat doen we hieraan?
• Kerk en taal: benammen de Fryske!
• Kerk en school: en vragen van jonge gezinnen
• Onze dorpen: en de stad
• Andere dorpen: zien we elkaar in onze streek?

U raadt het al!
Laat even van u horen als u ook iets wilt zeggen over de kerk in het dorp. Ook als u geen lid bent vernemen we toch graag als u de dorpskerken iets wilt meegeven. Een gedachte, een suggestie in de vorm van een mailtje naar scribatsjerkeytt@hotmail.com (let goed op ytt) bijvoorbeeld. Of persoonlijk, mail dan ook even om een afspraak te maken. De kerk heeft trouwens ook een mooie groene brievenbus.

O ja, dit nog
We gaan er niet jaren over praten. We zou er trouwens ook al even mee bezig. Eind dit jaar willen we het plan, of hoe dat ook mag heten, klaar hebben. Dan staat het op papier en gaan we er ook een tijdje mee werken. En over een jaar of vijf doen we het nog een keer. Weten we ook een beetje waar we met elkaar aan toe zijn!

Kerkenraad protestantse gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns