Tsjerkepaad Waardevolle Ervaring

 

 

 

WAARDEVOLLE ERVARING

Als er een lied is dat past bij de schilderijententoonstelling van Henk Alberts in de kerk van Ysbrechtum, dan is het lied 280: De vreugde voert ons naar dit huis….Hij heeft de zaterdagmiddagen van Tsjerkepaad als inspirerend en vreugdevol ervaren. Door de waardevolle gesprekken met de bezoekers en onverdeelde aandacht die hij hen kon geven. Natuurlijk komt niet iedereen voor zijn schilderijen. Velen kwamen voor het bijzondere interieur van de kerk en haar band met Epemastate. Want ze kwamen met velen. Gelukkig niet allemaal tegelijk. Dat hield het overzichtelijk. Zodat de vreugde hem naar ‘dit huis’ voerde:

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

 Plezierig is ook de positieve reactie op de gastheren en gastvrouwen. Ze zijn onmisbaar en van grote invloed op de sfeer tijdens de Tsjerkepaad dagen. De exposerende kunstenaar staat in het middelpunt van de belangstelling op de verspreide flyers, de aankondigingen in de UIT-agenda van de krant, op ysbrechtum.com en op internet. Het zijn de gastvrouwen en gastheren die juist de bezoekers in het middelpunt zetten. En dat wordt uitermate gewaardeerd.

Gerry Sikma