Tsjerkepaad Tirns

De kerk van Tirns is tijdens Tsjerkepaed een rustpunt: zachte muziek, historie die teruggaat tot het jaar 1270 en oudheidkundige vondsten in een vitrine. Er is gelegenheid een kaarsje aan te steken en een vriendelijke vrijwilliger zorgt voor koffie en thee. Loop eens om het kerkje heen. Op de oostelijke kant van het kerkhof zijn gemetselde graven waar in 1828 en 1829 twee priesters werden begraven. Na de reformatie bleven veel Tirnsers namelijk Rooms Katholiek en werden op het kerkhof in Tirns begraven. Dat de kerk vroeger een immens grote gemetselde toren heeft gehad is bijna niet voor te stellen. Na afbraak van de toren zijn de overgebleven zogenaamde ‘kloostermoppen’ gebruikt voor de bouw van de Friezenkerk in Rome. Of het waar is? Het is in ieder geval een mooi verhaal.