De Top2000 Stembus komt naar Ysbrechtum!

Het is Jantine en de vele stemmers gelukt de Top2000 Stembus naar Ysbrechtum te krijgen.

Luister naar de bekendmaking door Stefan Stasse.

http://www.nporadio2.nl/nieuws/15891/hier-rijdt-de-top-2000-stembus-langs

 

De lobby!!

Het is u vast nog niet ontgaan: er wordt gelobbyd om de stembus van de Top 2000 naar Ysbrechtum te laten komen. Jantine en Marjan zijn de afgelopen week elke avond even in de uitzending van De Staat van Stassen geweest op Radio 2. Dit programma had het idee om de bus naar Ysbrechtum te laten komen omarmd en gaf ons een mooi podium.
Maar veel mensen vragen: wat houdt dat dan in? En wat kun je dan in die bus?
Nou het is als volgt. Elk jaar wordt de Top 2000 uitgezonden op Radio 2, tussen kerst en oud en nieuw. Steevast in de top 3: “Bohemian Rapsody” van Queen en Led Zepplin’s “Stairway to Heaven”.
De lijst wordt samengesteld naar aanleiding van stemmen van luisteraars. U kunt op de site van Radio 2 een lijst invullen van uw 10 of 15 favoriete platen.
Maar…en nu komt het.. van 1 tot 8 december rijdt er ook een heuse stembus door Nederland om stemmen te verzamelen. En deze bus stopt op diverse plaatsen in Nederland. En dat is natuurlijk leuk! En wat zou het leuk zijn als deze stembus in Ysbrechtum zou komen en u allemaal daar uw stemlijst in zou kunnen leveren!
Nou en daar kunt u nu voor stemmen. Zodat de stembus in Ysbrechtum stopt. Maar dat kan tot as. Zondag, dus u moet er snel bij wezen!

Betoog Stembus

Jantine Nauta was dinsdagavond 24 oktober te horen op radio 2 om te promoten dat de stembus van de top 2000 naar Ysbrechtum komt. Jantine deed dat vanzelfsprekend in het Frysk, en de presentator vertaalde het voor diegene die het Fries niet machtig is.
Het zou natuurlijk prachtig zijn dat de bus naar Ysbrechtum komt.

Ysbrechtum

Jimme moatte hjir echt komme want..
Ysbrechtum leit sa prachtig yn it Fryske lân
Der wer’t temidden fan útgestrekte landerijen in moaie tsjerke de doarpskern foarmet
Wer’t in lytse, smûke doarpswinkel jo fan farsk fleis, brea en de neiste nijtsjes foarsjocht
Wer’t jo by it lytste blommewinkeltsje fan in farsk boeket genietsje
Wer’t jo it prachtige slot Epema State, it moaie bosk en de skitterende hjerstkleuren sjogge
Wer’t in doarpshûs in soad fordivedaasje bied
Tsja wat fine jo hjir no net..
Fynst d’r sportklubs, berneballet, tai’chi en toaniel
Fynst d’r kuierpaaden, in natoergebiet,, in keatsfjild, ja eins in hiele soad.
En op dit skitterende doarp soene jo stimme kinne
Sadat de Top 2000 bus hjir ôfremje kin!

Jullie moeten hier echt komen want..
Ysbrechtum ligt zo prachtig in het Friese land
Daar waar te midden van uitgestrekte landerijen een mooie kerk de dorpskern vormt.
Waar een kleine, gezellige dorpswinkel u van vers vlees, banket en de nieuwste nieuwtjes voorziet,
Waar u bij het kleinste bloemenwinkeltje van een vers boeket bloemen geniet,
Waar u het prachtige slot Epema State, het mooie bos en de schitterende herfstkleuren ziet.
Waar een dorpshuis veel gezelligheid biedt
Tsja, wat vind je hier nou niet..
Je vindt er sportclubs, kinderballet, tai c’hi en toneel
Je vindt er wandelpaden, een natuurgebied, een kaatsveld, ja eigenlijk heel veel.
En op dit schitterende dorp zou u kunnen stemmen
Zodat de Top 2000 bus hier af kan remmen!