Serious Request in Ysbrechtum.

Serious Request 2013 “sluit” volgende week haar deuren in Leeuwarden en hoopt dan vele euro’s binnen te halen en vraagt daarmee aandacht voor kinderen die jaarlijks onnodig sterven aan (de gevolgen van) diarree. Dit is een stille ramp die het gevolg is van gebrek aan schoon drinkwater, zeep en toiletten.

Na het auto wassen en een benefiet concert wordt er binnen de dorpsgrenzen van Ysbrechtum driftig gewerkt aan moderne sleutelhangers. Uit betrouwbare bron wordt er zeker door gewerkt totdat de opbrengst in Leeuwarden wordt overhandigd.

Het resultaat mag er zijn!!!