Schrijffouten – MPM

Wat in de krant staat is waar. Een oud gezegde waar ik soms steeds meer mijn twijfels bij heb.

Ik lees al vele jaren met plezier ons provinciale dagblad maar ik merk dat er door de redactie regelmatig rectificaties geplaatst (moeten) worden over de inhoud van een artikel of verwijzingen. Gaat zij te makkelijk met verkregen informatie om of spelen hierbij zaken als werkdruk door bezuinigingen een rol?

Maar waar ik mij, en met mij velen, echt aan stoor zijn de schrijffouten in de artikelen. En dan praat ik niet over d of dt, daar hebben nu eenmaal veel mensen moeite mee, maar over zinnen die niet lopen omdat er een woord mist of twee dezelfde woorden die achter elkaar staan. Dat zal vast met werkdruk door de deadline te maken hebben maar als ik als amateur al een correctieprogramma heb dat gewoon bij het word-programma zit en die dat soort fouten aangeeft, dan mag ik veronderstellen dat ze bij een professionele redactie er ongetwijfeld ook een hebben, misschien wel een nog geavanceerdere. Jammer dat ze deze niet volop gebruiken; fouten staan niet alleen slordig maar als krant heb je ook een voorbeeldfunctie.

Eigenlijk zou je juist denken dat het taalgebruik in Friesland, de enigste Nederlandse provincie met twee officiële talen, juist bovengemiddeld zou moeten zijn. Uit verschillende onderzoeken uit de afgelopen jaren blijkt namelijk telkens weer dat tweetaligen cognitief beter presteren dan eentaligen vooral als ze beroepsmatig met taal bezig zijn. En hoewel het een verslaggever in de eerste plaats om nieuws gaat, is goed taalgebruik daar volgens mij onlosmakelijk mee verbonden. Hoe meer fouten, hoe minder waarde een artikel heeft.

Ik weet dat ik mij met die uitspraak op glad ijs begeef, misschien zitten er in deze column ook wel foutjes. Mijn correctieprogramma geeft het echter niet aan. Maar u mag deze hobby-schrijver er natuurlijk altijd op attenderen zodat hij er wat van kan leren. Zo nodig geeft hij graag een rectificatie, daar is het schrijven zijn hobby voor.

Toch blijf ik ondanks de foutjes de krant lezen. Er staat namelijk teveel interessant regionaal nieuws en boeiende achtergronden in. En gelukkig is dat een grotere kracht dan rectificaties durven plaatsen.

MPM.