Reanimatie

Reanimatie training goed bezocht door de jeugd.

Op zaterdag 7 september hebben 4 jeugdige en 3 volwassen inwoners van Ysbrechtum de reanimatiecursus gevolgd die volledig kosteloos werd verzorgd door Het Rode Kruis.
Instructeur Martin wist in een ontspannen sfeer en met een uitstekende mix van een stukje humor en serieuze ondertoon alle basis principes van het reanimeren in ruim 4 uur tijd over te brengen.  Na veel theoretische informatie en praktische oefeningen zijn al de cursisten bekwaam bevonden.

         

Op zaterdag 28 september is Het Rode Kruis wederom in het dorpshuis aanwezig voor deze basiscursus reanimatie. Voor deze cursus zijn echter nog 5 plaatsen beschikbaar.
U kunt zich daarvoor nog opgeven tot en met donderdag 12 sept. Middels een email te sturen naar hartvoorysbrechtum@gmail.com