OPROEP!

De eerste sprietjes komen weer tussen de tegels, stenen en borders op.
Heb al weer verschillende mensen gewapend met de gifspuit gezien om dit “onkruid” te lijf te gaan.
Laat men daarmee wachten tot na het broedseizoen van de vogels, met name de koolmezen, pikken het op en geven het door aan de jongen, die eraan dood gaan.
En die koolmezen eten weer de processie rups op, wat fijn is voor de mens, en er zijn zelfs acties om meer nestkastjes voor de koolmees op te hangen om juist die processierups op natuurlijke wijze te bestrijden.
Ben ervan overtuigd dat veel mensen zich dit niet realiseren en ook wel met het spuiten willen wachten tot eind mei. Maar liever ouderwets wieden.

Menu