Op weg naar pasen – Kerknieuws


Vier het leven!
U wordt van harte uitgenodigd voor de diensten in de Stille Week en Pasen.

donderdag 14 april 2022 Witte donderdag
viering van Schrift en Tafel
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Vijko Top

Op Witte Donderdag delen we brood en wijn (of druivensap). We gedenken dat Jezus samen met de discipelen genoot van een feestelijke maaltijd. Het begon een beetje vreemd omdat niemand z’n voeten gewassen had. Niemand wilde knecht zijn en water en een handdoek halen. Daarom deed Jezus het zelf. Petrus protesteert: ‘Nooit niet, dit wil ik niet! Was mij dan maar helemaal.’

vrijdag 15 april 2022 Goede Vrijdag
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Aukje Westra

De kinderen van de zondagsschool brengen het kruis binnen dat ze gemaakt hebben. Dieuwke vertelt hen een verhaal van wanhoop en hoop. Ouders en hun kinderen lezen uit de Bijbel. Nummers uit de Passion klinken en we zingen de liederen van Goede Vrijdag. De Paaskaars wordt gedoofd. In stilte verlaten we de schaars verlichte kerk.

zaterdag 16 april 2022 Stille Zaterdag Paaswake
21.00 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Vijko Top
We staan stil bij het graf, plaatsen een lichtje bij het kruis. De kerk is donker, maar we horen dat God het laatste woord heeft. Het Paaslicht wint het van de duisternis. Hoopvol zingend verlaten we de donkere kerk.

zondag 17 april 2022 Pasen
Vanaf 9.00 uur bent u welkom in de kerk voor de Paasbegroeting met koffie/thee en krentenbrood
de paasdienst begint om 09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Aukje Westra

De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken.
Het projectkoor zingt feestelijke liederen.
Dans, dans en doe maar mee met mij
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
De kinderen van de zondagsschool maken er een vrolijke boel van!

De dominees Aukje Westra en
Vijko Top gaan graag op uw vragen in: aukjehwestra@gmail.com / vijkotop59@gmail.com