Omrop Fryslân yn Ysbrechtum

Simmer yn Fryslân! Ek yn Ysbrechtum. Se wienen by de doarpswinkel, Epemastate en in bêd-en-brochje.

https://www.facebook.com/watch/?v=847302992945417&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing