Nieuws uit de kerk december

KERKDIENSTEN

zondag 12 december 2021
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee L. Weima (Scharnegoutum)

zondag 19 december 2021
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee J. Majoor

Kerkgangers hoeven zich niet vooraf aan te melden of in te schrijven. Voor zover er een plaats vrij is, bent u van harte welkom in de kerk van Ysbrechtum om de diensten bij te wonen. Uw veiligheid en die van medekerkgangers is ons lief. Wij verzoeken u: geef elkaar de ruimte en houdt anderhalve meter afstand. Blijf thuis bij verkoudheid of andere gezondheidsklachten. Verder wordt u verzocht om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en een mondkapje te dragen. Bij de stoel of bank aangekomen mag het mondkapje weer af.

BERICHTEN OVER COLLECTES VAN DE DIACONIE
We collecteren weer in de kerk via “het ponkje aan de stok.” Maar of u wel of niet de kerkdienst bezoekt, uw gift kunt u ook storten naar de diaconie, Ysbrechtum. Het bankrekeningnummer hiervan is NL36 RABO 0359 5010 01.

ADVENT

“Ik droom vaak van een licht”
Begeleid door Antje Lotte en Elisabeth op gitaar, Frederieke en Jozef op de piano en Frits op drums zingt Maya Sari dit adventslied. Het refrein wordt door de hele gemeente gezongen. Maya Sari zingt op de eerste adventszondag het eerste couplet. Op de tweede adventszondag zingt ze het eerste en tweede couplet. Gelukkig zijn er vier adventszondagen, zodat we het zestal nog twee keer kunnen horen met het derde en vierde couplet. Steeds afgewisseld door het refrein in gemeentezang. Onder leiding van Theo Wiersma is er serieus geoefend. Vol overgave en ontroerend mooi vult hun muziek de kerk van Ysbrechtum.

De stem van Asmara klinkt helder en duidelijk door de kerk:
Advent is kijken naar wat komt,
Zoals toen, lang geleden

Er werd een kind van God verwacht,
Een kind van licht, een kind vol kracht
Een kind dat zorgt voor vrede.

Zij steekt de adventskaars aan en de kaars die meegaat naar de zondagsschool. Daarna was de microfoon voor haar en hoorden we van haar bovenstaande woorden over ‘een kind vol kracht.’ Krachtige en talentvolle kinderen zijn het die in de kerk hun beste beentje voorzetten. Samen met de andere kinderen in de kerk gaan ze met de leiding van de zondagsschool naar de consistorie. Om daar te luisteren naar de verhalen over advent. En om te knutselen. De zondagsschool doet mee aan het kerstengelenproject van Stichting Present. Ze gaan tijdens de vier zondagen een kerstpakket samenstellen voor een gezin dat dit goed kan gebruiken en ze gaan vier keer iets leuks maken en bezorgen bij iemand die ouder/eenzaam is. Ze werken er met veel plezier aan.