Nieuwe woningbouwontwikkeling Ysbrechtum

Gezien op GrootSneek.nl

Projectontwikkelaar Frisoplan B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) uit Sneek gaat met de grondeigenaar de haalbaarheid onderzoeken van ongeveer 21 nieuwe woningen in Ysbrechtum. De projectontwikkelaar heeft daarvoor een intentieovereenkomst gesloten met gemeente Súdwest-Fryslân.

Het gaat om een plan voor woningen voor verschillende doelgroepen, waaronder starters. De locatie ligt ten westen van Ysbrechtum, net buiten de bebouwde kom. Het initiatief is ontstaan vanuit de grondeigenaar. Hij constateerde dat er voor bepaalde inwoners van Ysbrechtum geen geschikte woning is, die daardoor genoodzaakt zijn om het dorp te verlaten.

Initiatief is ontstaan vanuit het dorp
Rosemarie Klapwijk, projectontwikkelaar bij Frisoplan: “Het initiatief is ontstaan vanuit het dorp en dat willen we ook doortrekken in de gehele planontwikkeling: welke behoefte is er precies onder de inwoners? Dit gaan we onderzoeken door middel van een woonbehoefteonderzoek. Ons doel is om een uitbreiding te realiseren welke aansluit bij de behoefte en wensen van de diverse belanghebbenden.”

Michel Rietman, wethouder Wonen van gemeente Súdwest-Fryslân noemt de ontwikkeling een mooie toevoeging voor de gemeente: “We hebben een grote opgave in onze gemeente als het gaat over het bouwen van nieuwe woningen. Dit initiatief is ontstaan vanuit de behoefte van het dorp en dat juichen wij toe. Ysbrechtum ligt heel gunstig en is een levendig dorp. Dit is een hele mooie ontwikkeling voor Ysbrechtum.”

Frisoplan B.V. betrekt Doarpsrounte Ysbrechtum, inwoners van Ysbrechtum en andere belanghebbenden bij het onderzoek.