Molenaars

Tijdens de jaarvergadering van Doarpsrounte op 23 april werden onze Ysbrechtumer molenaars in het zonnetje gezet. Op de foto ontbreekt Johannes de Vries. Mooi dat deze enthousiaste dorpsgenoten veel tijd en energie steken in de gerestaureerde windmolen en ervoor zorgen dat wij hem regelmatig weer zien draaien.