Kom meedoen! Met de beweeggroep voor senioren in Ysbrechtum

Kom meedoen!
Met de beweeggroep voor senioren in Ysbrechtum

Iedere week gezellig met elkaar in beweging, ieder op haar/zijn eigen niveau. Dat kan bij de
beweeg- en sportgroepen van Fit in Fryslân.

Kom meedoen, blijf in beweging en voel je fit.
Naast de sportieve prestatie die elke groep met elkaar levert is er heel veel gezelligheid en wij
zoeken nog meer deelnemers. Bij onze beweeggroep sporten senioren van alle leeftijden en zijn
nieuwe deelnemers van harte welkom.
We sporten elke week:
vr. 09.30-10.15 uur dorpshuis It Nije Formidden, Doarpshûsleane 1, 8633 JA Ysbrechtum

Voor of na de afloop van de les is er tijd om onder het genot van een kopje koffie gezellig samen
bij te praten. Iedere les staat onder leiding van een trainer/docent en er komen verschillende
sport- en beweegoefeningen aan de orde. De docent ontvangt graag iedereen namens de
stichting Fit in Fryslân. Nieuwe deelnemers kunnen gelijk meedoen of eerst een kijkje nemen bij
de les. Stap gerust binnen!

Kosten:
Uw deelnemersbijdrage voor het seizoen september 2022 tot juni 2023 is per jaar € 120,00 of per
half jaar (2x € 60,00) en wordt afgeschreven via automatische incasso. De ledenadministratie en de
contributie inning verloopt via de Stichting Fit in Fryslân.

Vragen:
We kunnen ons voorstellen dat er vragen of opmerkingen zijn, deze beantwoorden wij graag.
U kunt contact opnemen met: info@fitinfryslan.nl of telefonisch: 06 – 30 22 12 26 op werkdagen
09.00-16.00 uur (wordt er niet opgenomen dan graag de voicemail inspreken dan bellen wij u
terug).

Met vriendelijke groet,
Berber van der Krieke (contactpersoon, 06 – 30 22 12 26)
Ellie Groot (coördinator)

Stichting Fit in Fryslân, De Opslach 61, 8448 GV HEERENVEEN
info@fitinfryslan.nl I 06 – 30 22 12 26 I NL26 RABO 0347 4969 46