Kerknieuws september

KERKELIJKE GEMEENTE YSBRECHTUM-TJALHUIZUM-TIRNS

KERKDIENSTEN
zondag 12 september 2021
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is mevrouw Ria Kraa

zondag 19 september 2021
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
met de zondagsschool
voorganger is ds. F.H. Welbedacht
na afloop is er koffie/thee

BERICHT VAN DE KERKENRAAD
Vooraf reserveren hoeft niet meer
Vanaf nu hoeven kerkgangers zich niet meer vooraf in te schrijven. De kerkenraad heeft besloten dat het van tevoren inschrijven bij Johannes Greidanus kan komen te vervallen.
Vanaf 12 september staat er een tafeltje met de inschrijflijst in het voorportaal van de kerk. U kunt dus zondags gewoon naar de kerk komen en uw naam daar (laten) noteren. Dat is om u te kunnen traceren mocht er toch gevaar op besmetting zijn geweest.
Voor uw veiligheid wordt u ook nog verzocht om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en anderhalve meter afstand te bewaren.

Als landelijk de anderhalve meter-maatregel wordt losgelaten, dan zal binnenkort de kerk in Tirns ook weer open kunnen. Houd daarvoor het kerkblad en de mededelingen op zondag in de gaten.

De kerkenraad heeft grote waardering voor wie zich de afgelopen tijd heeft ingespannen om de diensten zo veilig mogelijk te laten verlopen. We mochten meermaals van buiten horen dat we het hier heel goed voor elkaar hadden. Daardoor konden de diensten zo veilig mogelijk doorgang vinden.

Dank aan alle buitencoördinatoren en aan binnencoördinator Johannes Greidanus die elke week weer een hele administratie opbouwde en zich op zondag een voortreffelijk gastheer toonde. Het liep als een trein!
De kerkenraad

BIJ ZONDAG 12 SEPTEMBER
Hoofdredacteur Friesch Dagblad spreekt over vertrouwen
“In de kerk ervaar ik ruimte in hoofd en hart.” Ria Kraa neemt alle tijd voor het gesprek. Spontaan is haar ‘ja’ als antwoord op de vraag of ze de overdenking wil verzorgen in de kerk van Ysbrechtum. Al kwam de vraag volkomen als een verrassing. Vooral het feit dat er geen eisen worden gesteld aan thema of onderwerp voelt voor haar goed.

Ze groeide op in het Twentse Enter, als oudste in een gezin met vijf kinderen. Haar ouders waren lid van een behoudende hervormde gemeente. “In mijn familie waren er mensen die niet wisten, of ze na hun dood wel naar de hemel zouden gaan. Zelf gaven mijn ouders ons vooral vertrouwen mee. Iets van: ‘Het komt goed en als het niet goedkomt, komt het alsnog goed.’ Volgens mij gaat dat tot op de dag van vandaag met me mee.” Dat vertrouwen, daar wil ze graag over spreken.

Ria Kraa kwam ruim 25 jaar geleden in dienst bij het Friesch Dagblad. Eerst als verslaggever, daarna groeit ze van redacteur naar chef regioredactie en als eindredacteur van de zaterdagbijlage. In 2018 trad ze aan als hoofdredacteur. Haar krant wil verdieping en levensbeschouwing brengen zonder pasklare antwoorden of dogma’s, trouw aan de christelijke wortels in de breedste zin.

Ze kwam destijds vanuit Amsterdam naar Fryslân en durft zich inmiddels Fries te noemen. Samen met Dik en haar dochter woont ze aan de rand van Easterlittens. “De liederen in de kerk raken ook een snaar bij me. Vooral die uit het oude rode liedboekje, gezangen die ik als kind heb geleerd. En we hebben een Friestalige liedbundel Hertslach met prachtige liederen die me op een heel ander niveau aanspreken. Het Fries in een mooie, lyrische taal, dus die teksten komen echt anders binnen dan de psalmversjes die ik thuis leerde, waarbij ik voor elk couplet een dubbeltje kreeg.”

“Ik ervaar God en het geloof als iets groots en belangrijks, maar ik heb er niet veel woorden voor.”
Woorden zijn haar beroep als hoofdredacteur van een krant. Die woorden komen er wel. Vooral woorden over vertrouwen. Wij zien haar komst naar Ysbrechtum vol vertrouwen tegemoet.

BERICHTEN OVER COLLECTES VAN DE DIACONIE
We collecteren weer als van ouds in de kerk via “het ponkje aan de stok”. Maar of u wel of niet de kerkdienst bezoekt, uw gift kunt u ook storten naar de diaconie, Ysbrechtum. Het bankrekeningnummer hiervan is NL36 RABO 0359 5010 01.

12-09 Zending Syrië
Uitzichtloos en rampzalig, Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijk werk en
helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zware tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Helpt u mee om kerken weer op te bouwen?
Vermeld bij deze gift: Zending Syrië

19-09 Missionair werk
De collecte deze zondag is voor de KLIEDERKERK. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig “gekliederd”: op een creatieve manier Bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten.

Jong en oud trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij Kliederkerk (weer) in aanraking met de bijbel en met de kerk. De Protestantse Kerk Nederland ondersteunt deze collecte van harte.
Vermeld bij deze gift: Missionair werk