Kerknieuws September 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN
zondag 17 september 2023  
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is drs. J.L. de Haan

zondag 24 september 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Vijko Top
Heilig Avondmaal
Dromen over vrede

zondag 1 oktober 2023
09.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is ds. Aizo Wiebenga

DROMEN OVER VREDE
Vredeszondag
24 september 2023 te Ysbrechtum

Elke morgen lees ik de rapporten van de Institute for the Study of War over de oorlog in de Oekraïne. En elke week luister ik naar de podcast ‘De Veldheren’ waarin oud-commandanten Mart de Kruijf en Peter van Uhm vertellen wat er op het slagveld in de Oekraïne gebeurt. En laat ik maar eerlijk zijn: ik vind het geweldig als de Russen grote verliezen lijden. Donder ze het land uit!
Nogal oorlogszuchtige taal, vind u niet? Dat staat toch haaks op de blijde en vredelievende boodschap van Jezus? Ja en nee.

En over dat ‘Ja en nee’ ga ik vertellen tijdens de kerkdienst op zondag 24 september in Ysbrechtum. We vieren die zondag ook het Heilig Avondmaal. Tijdens een Avondmaalsviering staan we stil  bij Jezus die voor het laatst samen met zijn leerlingen eet. Op dat moment zindert het in Jeruzalem van politieke en religieuze spanningen. Duizenden pelgrims uit het hele Middellandsezee gebied zijn naar Jeruzalem gekomen voor het voeden en bevestigen van hun geloofsidentiteit. Voor de Romeinse bezetter een uitermate spannende tijd. De tegenstanders van Jezus gebruiken deze spanningen om eindelijk met Hem af te rekenen. In het oog van een orkaan deelt Jezus brood en wijn met zijn leerlingen. Er worden harde woorden gesproken. Heel vredelievend is het niet.

Vijko Top

 

Bootreis

Op dinsdag 26 september  gaan we met rondvaartbedrijf M. van der Werf op de Toerist IV varen over de Friese wateren. We vertrekken om 10.00 uur ’s morgens vanaf de Pampuskade te Sneek en hopen daar weer om 17.00 uur aan te meren. We verzamelen bij het dorpshuis ‘It Nije Formidden’ in Ysbrechtum om vervolgens met de auto naar de Pampuskade te gaan. De bedoeling is om zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderweg gaan we om ongeveer 12.00 uur aanmeren in Eernewoude en wordt de catering aan boord gebracht. Om 13.00 uur moeten we weer aan boord zijn om deel te nemen aan een koud en warm buffet. Het inschrijfformulier is bezorgd voor deze bootreis. Mocht u deze niet hebben ontvangen, neem dan contact op met Reny Slagter 0515 424664.

 

WAT NEEM JE MEE EN WAT LAAT JE LOS
Begin van een nieuw seizoen 10 september.
Een kleine jongen schuift wat dichter naar zijn moeder. Hij hoort het verdriet in de woorden van Klaske Kramer. Die vertelt in de kerk van Ysbrechtum een persoonlijk verhaal over de moeilijke dingen die haar zijn overkomen. De kinderen van Sundayskool luisteren er stil naar. Het thema van deze startzondag ‘Wat neem je mee en wat laat je los’ wordt ook door de kinderen gevoeld.

 

 

 

 

 

 

Wat mevrouw Kramer vooral wil meenemen is de liefde en aandacht van de mensen om haar heen. De hulp en ondersteuning die ze krijgt, de liefdevolle contacten die haar hier doorheen slepen. Een kleurige afbeelding van Maria, die haar kind veilig in haar handen houdt, vond ze bij een quilttentoonstelling. Het hangt sindsdien in haar huis en symboliseert voor haar dat ze, zonder twijfel, altijd vastgehouden wordt en er nooit alleen voor staat.

Joost Paques laat over het thema ‘meenemen en loslaten’ Frederieke, Elieke en Antje Lotte aan het woord. De drie middelbare scholieren hebben inmiddels de basisschoolleeftijd achter zich gelaten. De speelse, kinderlijke dingen, zoals trakteren als je jarig bent, spelen op het schoolplein, het is er niet meer. Eindeloos buiten zijn en met vrienden en vriendinnen ‘omhangen’ lukt niet meer. Er zijn verantwoordelijkheden en huiswerk voor in de plaats gekomen. Er wordt iets van je verwacht. Joost vertelde over zijn oudste zoon Jorrit, die nu in Delft studeert. Het ouderlijk huis achterlaten is een grote stap. Voor de ouders is de onwennigheid net zo groot.

 

Wat zowel de drie dames als Jorrit meenemen in hun nieuwe leven is de vriendengroep. Al die contacten zijn en blijven van grote waarde. Hilarisch is de poging van René Heule, die met een dikke winterjas en een volgestouwde rugzak zich op geen enkele manier door het poortje, het oog van de naald, kan wurmen. Eerst moest de rugzak leeg en de jas weg. Zonder al die stoere dingen blijft er niet veel meer over dan een gewone man. Hij past makkelijk door het poortje, net als de kinderen van Sundayskool. Tjesselina leest het verhaal over de volgeladen kameel. Hij moet ook eerst zijn hele hebben en houden en kostbare lading afleggen voor hij door het oog van de naald kan.

 

 

 

 

De kerkgangers zitten rond de tafels in plaats van in de banken; het nodigt uit om met elkaar in gesprek te gaan. Bij een kop koffie, verzorgd door de ‘engelen van de koffiecommissie’ komt het thema ‘Wat laat je los en wat neem je mee’ uitgebreid aan de orde. Ons persoonlijk gevoel van loslaten schrijven we op een rond stukje hout. Deze duit krijgen de kinderen van Sundayskool mee in hun rugzak, als richtingwijzers.

Dominee Aukje Westra spreekt woorden van Klaske Kramer uit als zegen: Dêr ‘t de leafde bloeit, de frede floeit, de freoanskip groeit, der is God mei ús.

Het bleef nog heel lang heel gezellig met koffie, thee, limonade en een vanillestaafje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer kerknieuw in kerkblad PS

Opgave via het kerkelijk bureau: bureau@pknsneek.nl

Voor informatie:        Gerry Sikma 0515 569561

Meeschrijven aan het kerkblad? bel Klaas Salverda 06 15192363