kerknieuws oktober-november


KERKELIJKE GEMEENTE YSBRECHTUM-TJALHUIZUM-TIRNS

KERKDIENSTEN
zondag 31 oktober 2021
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee F. Welbedacht
viering van de maaltijd van de Heer

woensdag 3 november 2021
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee F. Welbedacht
dankdag voor gewas en arbeid

zondag 7 november 2021
09.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is de heer E. Halsema

Kerkgangers hoeven zich niet meer vooraf aan te melden of in te schrijven. Iedereen is van harte welkom in de kerk van Ysbrechtum en van Tirns om de diensten bij te wonen. Voor uw veiligheid en die van medekerkgangers verzoeken wij u: geef elkaar de ruimte, respecteer de wens om anderhalve meter afstand te bewaren en blijf thuis bij verkoudheid of andere gezondheidsklachten. Verder wordt u verzocht om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten. Bij oplopende besmettingen zullen zo nodig weer aangescherpte maatregelen worden genomen.

BIJ ZONDAG 31 OKTOBER
Avondmaal
Nu het aantal Corona besmettingen toeneemt zal de Avondmaalsviering niet gezamenlijk aan de tafel plaatsvinden. De kerkgangers blijven in de bank zitten. De deelnemers aan het avondmaal krijgen het brood aangereikt met een serveertang. De wijn wordt in kleine romertjes op een schaal langsgebracht. De manier van avondmaal vieren zoals we die gewend waren door aan tafel gaan zal zeker gemist worden, maar de diaconie is er alles aan gelegen om het waardig te laten verlopen.
Uw diakenen

 

DANKDAG
Er zijn veel nu veel ‘vallende sterren’ te zien volgens de krant. Tientallen op een heldere nacht In dat oneindige heelal en met het blote oog. Onze eigen blauwe planeet zweeft daar ook, in datzelfde heelal. Wonderbaarlijk. Als christenen geloven we dat de aarde, dat schattige blauwe bolletje vanuit de ruimte gezien, ons is toevertrouwd door God en dat wij er voor mogen zorgen. In dankbaarheid. Daar kunnen we woensdag 3 november voor bidden. Voor de kennis en de kunde en de kracht om voor ‘onze’ aarde, in dankbaarheid, de goede dingen te doen. Dan kunnen we in de rest van het jaar daar ook daadwerkelijk mee aan de slag. Het is moeilijk, maar ons best doen kunnen we natuurlijk wel. In dankbaarheid.

Dankbaarheid ook voor het feit dat we bestaan. Voor alles wat we hebben, wat een ander niet heeft. Maar lukt het ook dankbaar te zijn voor anderen, die zoveel meer hebben dan wij? Anderen waar het geluk niet op kan? Anderen waar voorspoed en weelde aan vast geplakt lijkt? Die altijd, positief gezien, in de prijzen vallen? Da’s ook moeilijk, zelf om daar ons best voor te doen.

Terwijl dankbaarheid er toch bij ons zit ingebakken. Als baby al. De Vlaamse schrijver Luk Vanmaercke schrijft het zo op:
Eén ding hebben alle mensen ter wereld met elkaar gemeen: we komen allen naakt en weerloos ter wereld. We kunnen bij onze geboorte niet lopen, niet spreken, niet zelfstandig eten. We begrijpen of spreken geen enkele taal. We hebben geen enkel bezit, noch enige kennis of nuttige vaardigheid. We zijn zo hulpeloos dat we zonder anderen slechts luttele uren te leven hebben.

Ja, iedere mens ter wereld is aan het begin van zijn bestaan honderd procent afhankelijk van anderen.
Het enige wat we al kunnen, is schreeuwen. Een schreeuw die betekent: voed me, kleed me, pak me vast, houd van me. Wat een geluk dat de meeste ouders die schreeuw begrijpen.
Gerry Sikma

 

GEDACHTENISZONDAG 21 NOVEMBER
Zondag 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In onze gemeente is het gebruikelijk om in de kerkdienst op deze zondag, vlak voor het begin van Advent, de gestorvenen te gedenken.
In deze dienst zullen we de namen noemen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar in onze dorpsgemeenschappen zijn overleden. Voor elke gestorvene wordt een kaars aangestoken. Op deze manier willen wij laten zien dat zij in onze gedachten zijn en blijven. De nabestaanden zullen zoveel mogelijk persoonlijk worden uitgenodigd.
Voorganger in deze dienst is pastor A.M. Dijkstra-van der Woude uit Itens. In onze vacaturetijd is zij afgelopen zomer ook enkele keren bij ons voorgegaan, onder meer in een Fryske tsjinst.
We hopen op een goede en troostrijke dienst en denken aan de gemeenteleden onder ons die tegenslag en verdriet beleven, alleen zijn misschien, zich soms vergeten achten misschien. Tob niet alleen.

 

Meer kerknieuws? Een abonnement op het kerkblad PS loopt van 1 april tot 1 april en kost € 15,00

bureau@pknsneek.nl of telefoon 412773 (ma-di-do-ochtend)

 

contact algemeen: Jikke van Terwisga 06 23304322 – jikke@msdiligentia.nl

 

kopij kerkblad en website: Gerry Sikma 0515 569561 – g.sikmawierda@gmail.com