Kerknieuws Oktober / November

KERKDIENSTEN
 
zondag 30 oktober 2022     
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Aukje Westra

 

woensdag 2 november 2022
DANKDAG
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Fedde Welbedacht

 

zondag 6 november 2022
09.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is ds. Vijko Top
zang: Jan Wierstra

 

2 november: Dankstond voor gewas en arbeid
Voedselbank

Op deze dag willen we de Heer danken voor alles wat we in de afgelopen periode aan zegen hebben ontvangen. Het werk, onze vrije tijd en in het algemeen ons dagelijks brood. Voor velen van ons zo gewoon. Maar komt u op vrijdag bij de uitgifte van de voedselpakketten?  Dan ziet u de armoede. Steeds meer mensen moeten een beroep doen op voedselbanken om rond te komen. Laten wij ook hen niet vergeten op deze dag.
Vermeld bij deze gift: Voedselbank Sneek           

Muziek in de kerk
Zondag 6 november, 9.30 uur dorpskerk Tirns
Dienst met ds. Vijko Top en de zingende koster Jan Wierstra.

Zondag 13 november, 9.30 uur dorpskerk Ysbrechtum
Dienst met ds. Fedde Welbedacht en Cantorij Instemming uit Sneek o.l.v. dirigent Grietje Dam.

Zondag 13 november, 19.30 uur dorpskerk Tirns (let op: beperkt plaats)
Bruce Springsteen songs, live uitgevoerd door zeven ervaren muzikanten uit de omgeving, waaronder Pieter de Boer uit Easterein. Meint Hofstee uit Tirns vertelt over de concerten van Bruce Springsteen. Hij heeft er 100 bezocht. Eindtijd event in Tirns ca. 20.45 uur. Toegang gratis, collecte bij de uitgang.

 

MEEZINGEN MET KERST?

Voor Eerste Kerstdag wordt weer een gelegenheidskoortje samengesteld met zangers uit onze gemeente en mogelijk enkele gasten van buiten. Wie het fijn lijkt om met een groepje mee te zingen is hartelijk welkom.

We repeteren natuurlijk wel een paar keer van tevoren. Dat gebeurt op zaterdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur. Dan hebben de hele dag nog voor ons en hoeven we ’s avonds de deur niet uit. De muzikale leiding is in handen van dirigente Netty van der Brug uit Ysbrechtum. Zo hopen we met elkaar een bijdrage te leveren aan deze bijzondere ochtenddienst.

De eerste repetitie is vermoedelijk op 12 november. Meedoen? Bel even met de scriba Klaas Salverda, tel. 06 – 1519 2363 of mail scribatsjerkeytt@outlook.com
Klaas Salverda, scriba

GESPREKSOCHTEND
in Ysbrechtum 8 november

Tot en met april 2023 worden er één keer per maand gespreksochtenden gehouden in de consistorie van Ysbrechtum. De eerstvolgende is 8 november.  We beginnen om 10.00 uur en 11.30 uur is het afgelopen.

Samen lezen we een tekst lezen en praten er over. Van tevoren opgeven is voor dinsdagochtend 8 november in Ysbrechtum niet noodzakelijk. Een extra pot koffie of thee is zo gezet en de Doarpswinkel heeft genoeg koek in voorraad. Gewoon komen allemaal .

We gaan lezen uit het boek ‘Het derde testament’ van pater-jezuïet Loed Loosen. Loed Loosen heeft theologie gestudeerd en hij was Neerlandicus. Zijn teksten zijn glashelder, toegankelijk en diepzinnig.

Dit is de tweede gespreksochtend rond het boek van Loed Loosen. De eerste keer op 11 oktober brachten de teksten veel  persoonlijke herinneringen naar boven. Er was genoeg tijd en ruimte om na te denken over de gelezen gedeelten uit het boek en ieders persoonlijke mening aan te horen. Ook als u de eerste ochtend gemist hebt, weet dat u van harte welkom bent.

Van de te lezen tekst zijn kopieën aanwezig.
Vijko Top

Op adem komen in de kerk van Ysbrechtum.

Zaterdagavond 12 november 2022 is de eerste stilteviering van dit winterseizoen. Even op adem komen in de kerk van Ysbrechtum.

We hopen dat u dit seizoen één  of meerdere stiltevieringen wilt bijwonen. Weet dat u welkom bent op 12 november.
Jetske van der Kooij, Tineke Bakker, Gerry Sikma