Kerknieuws Oktober 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

zondag 1 oktober 2023
09.30 uur In de kerk van Tirns
voorganger is ds. A. Wiebenga

zondag 8 oktober 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
dienst verzorgd door IKW

zondag 15 oktober 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Aukje Westra
m.m.v. Cantorij Instemming

 

Toch nog een bootreis.

Pech. Met de accu. Een reis met de rondvaartboot leek er niet in te zitten. Het hele gezelschap zat genoeglijk aan de koffie met gebak, maar de zwetende monteur kreeg de motor niet aan de praat. Het was aan de druk pratende gasten niet te merken. Even werd alternatief vervoer geopperd in de vorm van roeibootjes. Maar op het moment dat een lid van de bemanning meedeelde, dat het echt niet ging lukken, klonk het verlossende woord: hij doet ‘t!

Het werd een prachtige dag met heel mooi weer, aangenaam gezelschap, geanimeerde gesprekken en veel en bijzonder smakelijk eten. Het kon niet mooier. Bedankt iedereen!

 

 

 

 

 

 

IKW dienst 8 oktober 9.30 uur
Van harte welkom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorganger in deze interkerkelijke dienst is de heer Ibo Pheifer. De opbrengst van de collecte gaat naar de Dorcas Voedselactie. Dorcas kent de mensen die hulp het meest nodig hebben. Wereldwijd. Uw gift is broodnodig.

Een extra hartelijk welkom voor alle kinderen. De leiding van Sundayskool maakt er, samen met hen, een heerlijk uurtje van.

Na de dienst kunnen we bijpraten, napraten en elkaar ontmoeten bij koffie of thee en een koekje. Limonade is er ook.

Wij willen u graag begroeten in deze interkerkelijke dienst in de kerk van Ysbrechtum. Tot ziens op 8 oktober.
Interkerkelijke Werkgroep: Zwaan Nauta, Nelly Galama, Johannes Greidanus, Henk van der Brug, Tineke Pheifer

 

 

NEEM DEEL AAN DE GEMEENTEAVOND

U bent van harte uitgenodigd om de gemeenteavond bij te wonen die we maandag 16 oktober hopen te houden. Aanvang: 19.30 uur in de consistorieruimte.

We spreken die avond over de financiën van onze gemeente, praten u bij over de verbouwing van de dorpswinkel en er is ook ruimte voor ‘wat verder ter tafel komt’. Daarnaast verzorgt dominee Aukje Westra een thematisch onderwerp dat de laatste maanden ook bij de commissie eredienst op tafel lag, namelijk de volgorde in de liturgie, de orde van dienst, in de zondagse viering.

Vanwaar al die (naar hun aard verschillende) gebeden in een eredienst? Hoe worden de schriftlezingen gekozen? En staan het Oude en het Nieuwe Testament los van elkaar? Of horen ze juist onvoorwaardelijk bij elkaar? Als haringen om de tent mee op te richten, zoals een lid van de commissie eredienst het noemde? Volgen we als gemeente de overgangsmomenten die als stapstenen in de viering op zondag besloten liggen? Van votum, groet en drempelgebed tot en met de zegen als we weer de kerk uitgaan?

Het belooft ook een avond te worden om elkaar, bij een kopje koffie of thee, als gemeenteleden te ontmoeten. En… de kerkenraad belooft u dat het echt geen nachtwerk zal worden!

Voor de kerkenraad,
Klaas Salverda, scriba

 

 

Meer kerknieuw in kerkblad PS

Abonnement  via het kerkelijkbureau: bureau@pknsneek.nl

Voor informatie:   Gerry Sikma 0515 569561

Meeschrijven aan het kerkblad? bel Klaas Salverda 06 15192363