Kerknieuws Oktober 2022

Zondag 9 oktober 2022

09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
Voorganger is ds. Vijko Top
viering 50 jaar convenant

 

zondag 16 oktober 2022
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Fedde Welbedacht

 

zondag 23 oktober 2022
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is de heer Piet Speelman
m.m.v. het koor X-Jong
dienst voorbereid door IKW

 
UITNODIGING

We nodigen u van harte uit voor de dienst op zondag 23 oktober in de kerk van Ysbrechtum, voorbereid door de Interkerkelijke Werkgroep.
Het thema is: stilstaan en gaan.
Voorganger is de heer Piet Speelman.
Het koor X-JONG uit Bakhuizen onder leiding van Netty van der Brug zal haar medewerking verlenen aan deze dienst.

 

KLEURPLAAT Sundayskool organiseert een kleurwedstrijd. En voor de oudere kinderen is er een zin in geheimtaal die opgelost moet worden. Lukt het jou om dat vreemde stukje geheimtaal te vertalen?De kinderen die regelmatig meedoen met Sundayskool krijgen de kleurplaat thuis in de brievenbus. Maar alle kinderen kunnen meedoen, want de kleurplaat staat ook in Bronbankpraet, de dorpskrant van Ysbrechtum.

 

En bovendien zijn er in de Doarpswinkel van Johannes Greidanus kleurplaten af te halen. Voor alle kinderen dus een mogelijkheid om mee te doen!
Kleur de plaat zo mooi mogelijk in of los de geheimtaal op. Je mag de kleurplaat/oplossing inleveren bij Doarpswinkel

 

J.A. Greidanus (t/m 30 november). Daar staat een verassing klaar voor alle deelnemers.

Doe je best en misschien win jij een prijs!
De leiding van Sundayskool

 

SJONGMIDDEI

Foar minsken dy ’t graach Frysk sjonge: Op snein 9 oktober is der om 15.30 ûre in Sjongmiddei yn de Martinitsjerke fan Boalsert.
Sjonge ùt it Lieteboek mei in sjonggroep, trompet en Jochem Schuurman, oargel. It wurdt organisearre troch de Yntertsjerklik Kommisje foar de Fryske Earetsjinst ( YKFE)

Tige wolkom! De tagong is fergees.
Anna Marike Dijkstra-van der Woude

 

 

GESPREKSOCHTENDEN

in Ysbrechtum en Sneek

Van oktober 2022 tot en met april 2023 worden er één keer per maand gespreksochtenden gehouden. De eerste dinsdagochtend van de maand in Sneek en de tweede dinsdagochtend van de maand in Ysbrechtum: 11 oktober in de consistorie. Een gespreksochtend begint om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur.
We gaan dan samen een tekst lezen en daarover praten. Van tevoren opgeven is voor dinsdagochtend 11 oktober in Ysbrechtum niet noodzakelijk. Een extra pot koffie of thee is zo gezet en de Doarpswinkel heeft genoeg koek in voorraad. Gewoon komen allemaal .

We gaan lezen uit het boek ‘Het derde testament’ van pater-jezuïet Loed Loosen. Loed Loosen heeft theologie gestudeerd en hij was Neerlandicus. Zijn teksten zijn glashelder, toegankelijk en diepzinnig.

Over het boek ‘Het derde testament’ schrijft de uitgever: ‘De verhalen van het Eerste (Oude) en Tweede (Nieuwe) testament werpen nog steeds licht op ons eigen leven nu. De bijbel gaat namelijk niet over vroeger, maar wil ons de ogen openen voor wat er aan de orde is in de realiteit van ons geleefde leven vandaag. De bijbel is geen gesloten boek, maar zet ons op weg naar het vervolg ervan in onze tijd. Wij mogen het Bijbelverhaal als het ware verder schrijven: het derde testament. In 12 overwegingen over onder andere God, Jezus, bevrijding, roeping, gebed en over gaat Loed Loosen op zoek naar de zeggingskracht van Bijbelverhalen voor vandaag.’

Van de te lezen tekst zijn kopieën aanwezig. Maar ik weet zeker dat een aantal van u enthousiast zullen worden en dit boek zelf aanschaffen. Graag tot ziens op 11 oktober.
Vijko Top

Meer kerknieuws leest u in het kerkblad PS
Abonnementskosten: € 15,- per jaar

Opgave via het kerkelijk bureau: bureau@pknsneek.nl

Voor informatie: Gerry Sikma 0515 569561

Meeschrijven aan het kerkblad? bel Klaas Salverda 06 15192363