Kerknieuws November

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zondag 29 oktober 2023         
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. C. Bark-Bakker
lezing: psalm 80 en Matteus 21: 33-43
Denk aan de wintertijd!

woensdagavond 1 november 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. J. Majoor
Dankdag

zondag 5 november 2023
09.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is de heer Piet Speelman

zaterdagavond 11 november 2023
19.00 uur stilteviering kerk Ysbrechtum

zondag 12 november 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. F. Welbedacht

 

DANKDAG

Als je het nu ontzettend moeilijk hebt? Kun je dan toch dankbaar zijn? Als de ene zorg of ziekte amper voorbij is en de volgende ellende is er al weer. Dankbaar? Waarvoor? Voor al het goede? We hebben heel veel goeds ontvangen het afgelopen jaar. Maar het kan zo moeilijk zijn soms. Zo donker.

Een bloembol wacht centimeters diep in de donkere aarde. Dan wordt het voorjaar. De bloembol maakt er lente van. Danken hoort bij bidden. Bij bidden hoort smeken en het verdriet bij Hem brengen.

Zelfs de oceanen luisteren naar uw bevel 
U kunt mijn hart stillen met uw hand
U vertelt de jaargetijden
wanneer het tijd is om te veranderen
Dus zelfs als het pijn doet,
zal ik op U vertrouwen.
Lauren Daigle

 

 

STILTEVIERING 11 NOVEMBER

Als onze mooie kerk zich vult met de zachte of juist overdonderende klanken van het orgel, dan ontroert dat of is indrukwekkend. Het doet wat met je.

Ook de stilte, stil worden in de kerk, geen haast, geen lawaai en geen onrust. Het doet wat met je. Even op adem komen en de zorgen achterlaten bij de paaskaars. Door een lichtje aan te steken aandacht geven aan hen die onze aandacht nodig hebben. Als teken van verbondenheid. Je hoeft geen gelovige te zijn om dit als waardevol te beleven. Het eenvoudige gebaar van het aansteken van het kaarsje voor ‘die-en-die’ of voor ‘dit-en-dat’ is ook een teken van zorg. Van zich verbinden met de zorgen van anderen.

Weet dat u welkom bent bij de Stilteviering zaterdagavond 11 november 19.00 uur.

Tineke, Jetske, Gerry

 

 

ITENSER RÛNTE  9 november 2023
La Paix van  Marc Chagall
Lezing door Ruud Bartlema

Yn Lotharingen hat Chagall it grutste glês yn lead rút makke. It is makke as teken fan fersoening tusken Dútslân en Frankryk. Yn dit wurk is in hiel protte te sjen fan Chagall en hoe’t hy yn it libben stie. Neffens Bartlema sit der in hiel ferhaal achter dat hy fertelle sil.      Hy giet ek koart yn op syn libben mar herhellet net wat hy ús de foarige kear ferteld hat.

Douwe Willemsma

 

Marc Chagall  is een fenomeen geweest. Geboren in de Wit Russische provinciestad Vitebsk aan het eind van de 19e eeuw (7-7-1887) en opgegroeid in een typisch joods gezin dat de sfeer ademde van de mystiek van het Chassidisme, heeft hij tot aan zijn dood  geschilderd vanuit de diepe indruk die de verhalen en ervaringen van zijn kindertijd op hem maakten. Hij heeft zich in zijn werk intensief beziggehouden met de Christusgestalte zoals die in de kerk wordt beleden. Vanuit zijn joodse achtergrond komt hij tot een opmerkelijke visie.

Ruud Bartlema (1944) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Daarnaast bekwaamde hij zich als kunstenaar aan de Vrije Academie en volgde lessen in beeldhouwen en schilderen van Maarten Krabbé. Tot zijn 62e was hij predikant en nu werkt hij als beeldend kunstenaar en docent Joodse Mystiek in Amsterdam.

Algemiene ynformaasje:
Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere. It plak is de Martinitsjerke fan Itens (Herfoarme tsjerke). Yn it skoft is der kofje of tee by de koster.

Opjaan kin troch:
€ 30,-
 oer te meitsjen op NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte) Graach namme en (email)adres/telefoan opjaan. Losse yntreekaartsjes kostje € 7,50. Dit nûmer brûke en net mear it eardere rekkennûmer fan de RABObank

Ynljochtings:
Douwe Willemsma, Van Sminialeane 3, 8731BC, Wommels  (0515331744) of  email nei         douwe.willemsma@hetnet.nl