Kerknieuws November en December

KERKDIENSTEN
Zondag 27 november 2022
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Fedde Welbedacht
Viering Heilig Avondmaal
Eerste zondag van Advent

Zondag 4 december
09.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is ds. Marije Mazereeuw
Tweede zondag van Advent

BIJ ZONDAG 27 november 2022
Viering Heilig Avondmaal
In veel verhalen over Jezus speelt eten een rol. Vooral samen eten. Zo’n maaltijd, met wie dan ook, is huiselijk en uitnodigend. Jezus maakte er geen punt van met wie hij aan tafel zat. In het koninkrijk van God is iedereen welkom aan tafel en er is genoeg voor iedereen. U wordt ook van harte uitgenodigd aan tafel te komen. Aan tafel bij de maaltijd van de Heer. In de kerk van Ysbrechtum op 27 november.

De Avondmaalscollecte is bestemd voor de Voedselbank. Daarover meer bij de berichten van de diakenen.

 

 

 

WE NOEMDEN HUN NAMEN

Van degenen die ons voorgingen, koesteren we de herinnering. Stille herinneringen, onmetelijk diep verdriet,  zo persoonlijk dat je het niet kunt uitspreken. Hun namen noemden we op zondag 20 november in de kerk van Ysbrechtum.

De namen van hen, die zo pijnlijk afwezig zijn. Zij gingen ons voor. We hebben hen gekend. Vandaag zijn ze er niet meer. Het allermooiste dat we mochten horen is het nieuws dat de dood niet het einde is. God zet er geen punt achter. Dat is meteen ook het allermoeilijkste: durven vertrouwen op Zijn barmhartigheid, Zijn liefde en eeuwige trouw. Zoals we zongen: ‘want de Geast sil yn ús farre, alle kreatuer wurdt nij’ (Lied 769).

Het is goed om zo als gemeente en nabestaanden samen de gestorvenen te gedenken. De liefdevolle woorden, het troostvolle ritueel door de namen te noemen en het aansteken van de kaarsen is voor iedereen een moment van gedachtenis. Velen in de kerk waren in gedachten bij een dierbare overledene, Iemand die nu woont in die Bron van liefde, licht en leven (Lied 793).

 

ADVENT EN KERST
met de Sundayskool

Vorig jaar waren we al volop bezig met de voorbereidingen voor het Kerstfeest, toen het feest in de kerk toch niet door kon gaan. Veel kinderen hadden al iets ingestudeerd, waren al druk aan het oefenen en hadden veel zin in het kerstfeest in de kerk……daarom gaan we het dit jaar doen!

In de adventstijd laten de kinderen in de kerk steeds een gedichtje horen bij het aansteken van de kaarsen. We hebben Fred Groenia gelukkig bereid gevonden om te  oefenen met de kinderen met het adventslied.

Tijdens de bijeenkomsten in de consistorie gaan de kinderen luisteren naar de adventsverhalen en gaan we ons steeds een beetje meer voorbereiden op de dienst die we op Kerstavond met elkaar mogen vieren in de kerk. Het thema zal zijn: ‘Licht voor iedereen’. En omdat we, als volgelingen van Jezus, ook echt tot licht willen zijn voor andere mensen, doen we ook dit jaar weer mee aan de kerstengelenactie van stichting Present. Samen met de kinderen willen we weer twee mooie kerstpakketten gaan samenstellen voor mensen die dat heel goed kunnen gebruiken.

We hopen op een fijne adventsperiode en een prachtige viering op Kerstavond!

Namens de leiding van Sundayskool,  Dieuwke Veldhuizen

 

Meer kerknieuws leest u in het kerkblad PS

Abonnementskosten: € 15,- per jaar

Opgave via het kerkelijk bureau: bureau@pknsneek.nl

Voor informatie:          Gerry Sikma 0515 569561

Meeschrijven aan het kerkblad? bel Klaas Salverda 06 15192363