Kerknieuws November 2022

KERKDIENSTEN
zondag 13 november 2022
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Fedde Welbedacht
m.m.v. cantorij ‘Instemming’

zondag 20 november 2022
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorgangers zijn dominee Aukje Westra en dominee Vijko Top
Gedachteniszondag

 

BIJ ZONDAG 13 november
Cantorij ‘Instemming’ komt deze zondag de gemeentezang versterken. De coupletten van het intochtslied: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ en het lied na het votum en groet: ‘Wij zoeken hier Uw aangezicht, God houdt Uw oog op ons gericht’ worden afwissend door het koor en de gemeente gezongen.
Twee vrolijke liederen over God, die ons leven in Zijn Licht zetten, de God die de reden is van onze aanwezigheid in Zijn huis.
De God die zich bekendmaakte aan Mozes bij de brandende braamstruik met de woorden: ‘Ik ben die er zijn zal’ en ‘Ik zal er zijn.’

Daar maakte God Zijn naam aan Mozes bekend. Wat betekent dat voor ons? Of, zoals Shakespeare het verwoordde: ‘What’s in a name?’

Na de collecte zingt de cantorij het mooie: ‘By Jo o Hear.’  

HERINNER DE NAMEN
Zondag 20 november noemen we de namen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar in onze dorpsgemeenschappen zijn overleden. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zoeken we het aangezicht van de levende God die over alle tijden heen gaat.

15 januari 2022 de heer Jan Cyprianus Mosterman, roepnaam Jan, Ysbrechtum, geboren op 15 november 1939.

7 februari 2022 mevrouw Nolly Schippers-Haijtema, roepnaam Nolly, Sneek, geboren op 23 maart 1937

7 maart 2022 mevrouw Lamkje Jacoba Kuiper-Meijer, roepnaam Ammy, Sneek, geboren 7 juni 1939

1 juni 2022 mevrouw Annie Veenstra-Boomsma, roepnaam Annie, Ysbrechtum, geboren op 10 mei 1940

4 september 2022 de heer Willem Metselaar, roepnaam Willem, Sneek, geboren op 29 maart 1939

5 oktober 2022 de heer Foppe Gerlsma, roepnaam Foppe, Ysbrechtum, geboren op 26 september 1937

21 oktober 2022 de heer Hendrik van der Kamp, roepnaam Henk, Sneek, geboren op 19 juni 1937

31 oktober 2022 de heer Tsjebbe Huitema, roepnaam Tsjebbe, Tirns, geboren op 22 oktober 1961

Als gemeente willen we laten zien dat zij in onze gedachten zijn en blijven. Zo proberen we iets te verstaan van het gemis en zoeken we om tekenen dat je er uiteindelijk toch  niet alleen voor staat.

Voor elke gestorvene wordt een kaars aangestoken. Ook wordt een kaars aangestoken voor die we niet bij de naam noemen, voor hen die naamloos stierven en voor alles waar de dood sterker was dan het leven.

De betrokken families ontvangen zoveel mogelijk persoonlijk een schriftelijke uitnodiging.
Na afloop ontvangen zij de kaars, een witte roos en een steentje met de naam van de overledene.
Ds. Aukje Westra en ds. Vijko Top zijn deze ochtend beiden voorganger.

Kerkenraad YTT, Klaas Salverda, scriba

 

 

Op adem komen in de kerk van Ysbrechtum.

De eerste stilteviering van dit winterseizoen is zaterdag 12 november van 19.00 uur tot 19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum. In de hal van de kerk krijgt u een kaarsje aangereikt. Binnen brandt de paaskaars. Na het welkom worden woorden gelezen van dominee/dichter Jaap Zijlstra, waarna u gelegenheid krijgt het kaarsje aan te steken. Het is een samen zijn rond het licht van de kaarsjes. Stilte, muziek en tekst volgen elkaar op.

We zijn blij dat we u mogen verwelkomen bij de stiltevieringen. Deze korte momenten in de mooie kerk van Ysbrechtum, het zijn momenten waarop je even niets hoeft. Alleen maar er zijn, jezelf zijn. Onze wens is, dat dit moment van op adem komen, tot jezelf komen, tot God komen, meegenomen wordt naar huis. Samen met het kaarsje.

Weet dat u welkom bent.

Jetske van der Kooij – Tineke Bakker – Gerry Sikma