Kerknieuws November

 

 

 

 

 

 

 

 

zondag 12 november 2023  
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Fedde Welbedacht*

zondag 19 november 2023
09.30 uur in de kerk van  Ysbrechtum
voorganger is ds. Marije Mazereeuw

m.m.v. Cantorij ‘Instemming’

zondag 26 november 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorgangers zijn ds. Aukje Westra en ds. Vijko Top**
Gedachteniszondag

 

*HET GOUDEN KALF

Zondag 12 november

Graag wil ik op 12 november Exodus 32:1-14 als uitgangspunt voor de overdenking nemen. Over ‘Het Gouden Kalf’ en de neiging die wij mensen hebben om God voor ons karretje te spannen.

Fedde Welbedacht

 

**WE NOEMEN HUN NAMEN
Zondag 26 november 9.30 uur Gedachteniszondag
Op 26 november spreken we de namen uit van de gestorvenen. Wij geloven dat de dood niet het einde is, in onze herinnering leven zij voort. Of, om het met bijbelse woorden te zeggen: zij zijn geborgen bij de Eeuwige.
Er is een kaars, een roos, een steen voor elke gestorvene met zijn of haar naam. Ook een kaars voor hen die we hier niet noemen, die ons al langer geleden ontvallen zijn, maar die we in ons hart gesloten hebben en nooit uit onze gedachten gaan. Voor iedereen is er gelegenheid om een lichtje aan te steken. Omdat we allemaal met onze gedachten bij een dierbare zijn.
De dominees Aukje Westra en Vijko Top nodigen iedereen van harte uit aanwezig te zijn in deze kerkdienst op zondag 26 november 9.30 uur.

 

 

 

 

 

 

Teksten, muziek en stilte. Er is gelegenheid een kaarsje aan te steken. Geen preek, geen gezangen en psalmen en geen orgel. Rust en ruimte om tot jezelf te komen. Een half uurtje op adem komen in de kerk van Ysbrechtum.

Weet dat u welkom bent bij de Stilteviering zaterdagavond 11 november 19.00 uur.
Tineke, Jetske, Gerry

Inlichtingen: Gerry Sikma 0515 569561

 

 

Kerstmaaltijd:

Over niet al te lange tijd ontvangt u de uitnodiging voor de kerstmaaltijd.  Op 12 december om 16.00 uur zijn de tafels gedekt en is de koffie klaar in dorpshuis ‘It Nije Formidden’ te Ysbrechtum. Inloop vanaf 15.45 uur.  Wij  hopen op en verwachten een grote opkomst.  Heeft u geen vervoer om naar het dorpshuis te komen, dan halen wij u op. Graag even bellen met Piet Sikma telefoon 0515-569561. Vragen? Dan graag bellen met Reny Slagter telefoon 0515-424664

 

Meer kerknieuw in kerkblad PS

Abonnement  € 15,00 via het kerkelijk bureau: bureau@pknsneek.nl

Voor informatie: Gerry Sikma:  g.sikmawierda@gmail.com

Meeschrijven aan het kerkblad?  scribatsjerkeytt@outlook.com

Dominee Aukje Westra voor Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns:  aukjehwestra@gmail.com