Kerknieuws Mei – Juni 2023

 

 

 

 

 

 

 

zondag 28 mei 2023
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Vijko Top
Pinksterfeest

zondag 4 juni 2023
09.30 uur Ysbrechtum
in de tuin van Epemastate
georganiseerd door IKW
voorganger is ds. Marije Mazereeuw

zondag 11 juni
09.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is mevrouw H. Leeuw

OPENLUCHTDIENST 4 juni
IN DE TUIN BIJ EPEMASTATE

We heten u graag van harte welkom bij de openluchtdienst in de tuin bij Epemastate op zondag 4 juni 9.30 uur. De muzikale begeleiding, omlijsting en invulling is in de vertrouwde handen van de Harmonie Sneek. Voorganger is dominee Marije Mazereeuw, ook uit Sneek.

Het hartverwarmende goede doel van de collecte tijdens de dienst is het Odensehuis, inloophuis voor mensen met dementie en hun naasten. Het is een gezellige plek aan de Waterhoenstraat 2 in Sneek waar mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie zich thuis kunnen voelen. Waar hun naasten en mantelzorgers informatie kunnen krijgen over het ziektebeeld. En hoe je daar het beste mee om kunt gaan. En het is een plek om ervaringen te delen. Op maandag en woensdag om 10.00 uur staat de koffie klaar en bent u welkom. Zonder indicatie en zonder afspraak. Waterhoenstraat 2 in Sneek.

De Interkerkelijke werkgroep nodigt u van harte uit om na de dienst nog even na te praten en elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee/limonade. Graag tot ziens op 4 juni om 9.30 uur.
IKW

 

PREEK IN DE WEEK

Op zondag 18 juni a.s. hoopt Vijko Top voor te gaan in Ysbrechtum. Wie mee wil praten en denken over de Bijbeltekst voor die zondag is van harte welkom in de consistorie van Ysbrechtum op maandagmorgen 12 juni om 10.30 uur.

De tekst die we gaan bespreken is Jesaja 12: 1- 6. Een loflied.

PINKSTEREN IN YSBRECHTUM: zondag 28 mei
wat is ‘Heilig’?

Heeft hij gezondigd of één van zijn voorouders?’ vragen de leerlingen aan Jezus als ze langs een blinde man lopen. In hun ogen was blindheid een straf van God.
‘Noch hij , noch één van zijn voorouders heeft een zonde begaan die God aanzet om deze man te straffen met blindheid,’ is vrij vertaald het antwoord van Jezus, ‘Het gaat erom dat Gods glorie zichtbaar wordt in deze man.’
Voor mij persoonlijk is dit een prachtige illustratie van wat wordt bedoeld met de Heilige Geest. De Geest van God accepteert geen blokkades. Het laat de mens zoeken naar leven, naar ruimte, naar vrijheid. Onophoudelijk, onstuitbaar, tomeloos. Indien nodig met een roekeloosheid die elke berekening en veilig eigenbelang ver achter zich laat. Een levenskracht die wordt ervaren als een ‘heilig  moeten’, vergelijkbaar met de stuwkracht die een kind door het geboortekanaal perst op zoek naar licht, lucht, ruimte en weidsheid. Niet geheel zonder risico’s voor moeder en kind.

Wie op zoek gaat naar God zal zich op een zeker moment in een heilige ruimte bevinden van waaruit een oproep klinkt: Leef! Met alles wat je in je hebt!

Bovenstaande is mijn persoonlijke opvatting van de Heilige Geest.  Klaas Salverda gaat ook vertellen over wat voor hem heilig is. Van harte welkom!

Ds. Vijko Top

06-21301219

vijkotop59@gmail.com